DM Langbane sidevogne 1932 – 1996

Kilder:
Motorbogen,
Motor og Sport,
Motorbladet
og John Williams (AMK arkiv),
Per Østergaard og Lars Pedersen /DMU Historisk udv,)

Sidevognssporten er næsten uddød i Danmark, hvilket for en stor del skyldes mangel på egnede baner, men også omkostningerne ved at anskaffe og vedligeholde konkurrencedygtigt materiel spiller en ikke uvæsentlig rolle.

Mindre end en håndfuld danske kørere forsøger sig af og til i udlandet, fortrinsvis i Tyskland eller Holland, hvor sporten stadig drives  på lang- og græsbaner.

Der har i lidt mere end en halv snes år en gang årligt været kørt med sidevogne af forskellig slags på en græsbane ved Skiveren øst  for Nørre Sundby. Endvidere køres der lejlighedsvis nogle få løb med klassiske sidevogne på kortbane i forbindelse med  Danmarksturneringen i Speedway. Ingen af disse løb har dog status af mesterskaber.

Siden 1994 har der ikke været afholdt Danmarksmesterskaber i nogen sidevognsklasse.

 Sidevogne

Til venstre ses den klassiske sportsmotorcykel med sidevogn.
En- og tocylindrede motorer i Sport 500cc og 750cc brugte benzin som drivmiddel
I special 500 cc brugtes metanol.

Til højre ses en moderne, højt specialiseret sidevognsmotorcykel, en såkaldt ”Bananmodel” med det karakteristiske lave førersæde. Encylindrede motorer på max. 500 cc med 2 eller 4 ventiler bruger udelukkende metanol som drivmiddel.

Tabel revideret November 2015
Januar 2016, indsat 1932 – 1938

 År

Sidevogn Sport 750cc

Sidevogn Sport 500cc

Sidevogn Special 500 cc.

1932 Hans Skov, Kbh. David Axelsson, Kbh.
1933 David Axelsson, Kbh.
1934 Hans Skov,
1935 David Axelsson, Kbh.
1936 Hans Skov,
1937 David Axelsson, Kbh.
1938 David Axelsson, Kbh.
1939
  til
1946
Ikke kørt på grund af krigen
1947 Johannes Hansen, Odense / David Axelsson, Kbh. /
Axel Møller, Kbh.
1948 David Axelsson, Kbh. /
Axel Møller, Kbh.
E.V. Mathiasen, Kbh. /
Carlo Rasmussen, Kbh.
1949 Carlo S. Jensen /
Harry B. Andersen, AMK
Kr. Krestensen /
Frede jacobsen, AMK
1950 Carlo S. Jensen /
Harry B. Andersen, AMK
Johannes Hansen/
Ejner Hansen, SMO
1951 Ikke kørt Axel W. hansen /
Poul Jensen Kbh.
1952 Ikke kørt  Ikke kørt
1953 Kr. A. Krestensen /
Harry B. Andersen, AMK
Hans Th. Jacobsen,.
Gilbert Jacobsen, Kbh
1954 Ikke kørt Ikke kørt
1955 Hans Th. Jacobsen,.
Gilbert Jacobsen, Kbh.
Willy Baasch /
Ejner Hansen, SMO
1956 Egon Walther /
Verner Poulsen, Kbh
Willy Baasch /
Preben Larsen, SMO
1957 Leo Petersen/
John Østerholt, Kbh
Willy Baasch /
Preben Larsen, SMO
1958 Johannes Hansen /
Ivar Rasmussen, SMO
Egon Walther /
Verner Poulsen, Kbh
1959 Carl Andersen /
Gunnar Williams, AMK
Carl Andersen /
Gunnar Williams, AMK
1960 Kurt Larsen /
Sv. E. Hüttemann, SMO,
Carl Andersen /
John Skjødt, AMK
1961  Kurt Larsen /
Sv. E. Hüttemann, SMO.
L. Bachmann Skousen /
Peter Korsgaard, RMS
1962  Carl Andersen /
Carsten Brædder, AMK
Carl Andersen /
Carsten Brædder, AMK
1963  H.C. Callesen /
Erik Skovshoved, HMS
 H.C. Callesen /
Erik Skovshoved, HMS
1964 Ikke kørt   H.C. Callesen /
Erik Skovshoved, HMS
1965 Ikke kørt Gynther Bommé /
Erik Petersen, HMS
1966 Ikke kørt H.C. Callesen/
Erik Skovshoved, HMS
1967 Kurt Larsen /
Leif Larsen, SMO
1968 Kurt Larsen /
Leif Larsen, SMO
1969  Ikke kørt Kurt Larsen /
Leif Larsen, SMO
 Kurt Larsen /
Leif Larsen, SMO
1970 Ikke kørt John Havnbo /
Frits Kristensen, SOMK
H.C. Callesen /
Thorkild Callesen, EMS
1971 Ikke kørt Niels Kjeldsen/
Gert Nielsen, AMK
Frank Damgaard /
Henning Damsgaard, AMK
1972 Ikke kørt  Bob Jensen, AMK /
Torkild Callesen, EMS
Victor Larsen /
Poul E. Nielsson, SMO
1973 John Steffensen /
Finn Møller, AMK
 Ikke kørt Niels Kjeldsen /
Gert Nielsen, AMK
1974 Ikke kørt Ikke kørt
1975 Jørgen Svendsen/
Alex Hasager, AMK
Ikke kørt
1976 John Steffensen /
Finn Møller, AMK
Pauli Pedersen /
Reinholdt Jensen, SMO
1977  Bent Jensen /
Mogens Lind, KSM
Frank Damgaard /
Jørn Andersen, AMK
1978 Niels Munk Nielsen /
Poul E. Nielsen , EMS
1979 Niels Munk Nielsen / EMS
E.D. Hansen, AMK
1980 Steen Christensen, SMO /
Villy Hansen, HMS
1981 Steen Christensen, SMO /
Villy Hansen, HMS
1982 Jan Rasmussen /
Per West, AMK
1983  Niels Munk Nielsen/
Jens Pedersen, EMS
1984 Niels Munk Nielsen/
Jens Pedersen, EMS
1985 Niels Munk Nielsen, EMS/
Finn Schmidt, SMO
1986 Jan Rasmussen/
Remi Kruse. AMK
1987 Niels Munk Nielsen/
Johnny Nielsen, EMS
1988 Finn Schmidt/
Gert Nielsen, SMO
1989 Jan Rasmussen, AMK/
Magnus Ager, HoSK
1990 Ikke kørt
1991 Jan Rasmussen/
Bo Andersen, AMK
1992 Johannes Hansen,
J.P. Buurskov, HMS
1993 Ikke kørt
1994 J.P. Buurskov/
Flemming Hansen, HMS
1995 Ikke kørt
1996 Ikke kørt

De tomme celler betyder, at den pågældende klasse ikke var åben i det år.
Ikke kørt betyder at mesterskabet var aflyst for den pågældende klasse.