Danmarksturneringen i Speedway

1. div. 500 cc. 1956 – 1985

Allerede tidlig i 1950-erne begyndte diskussionen om at etablere seriekørsel for hold i dansk speedway i stil med hvad bl. a. England og Sverige havde.
Holdkørsel var ikke ukendt, men ikke som en organiseret turnering. Der var kørt flere matcher mellem byer, og også i landskampe mellem f. eks. Danmark og Norge eller Sverige.

Der var dog lang vej fra tanke til handling. Flere klubber var simpelthen imod, og blandt dem, der var for, skulle man enes om formatet..
Endelig i 1955 nåede man til enighed om at en turnering skulle gå i gang i 1956.  Men det var ikke gjort så nemt.
De deltagende hold skulle findes, og der skulle udtages kørere.  Mere end halvdelen af sæsonen gik med det, før man i august var klar til at offentliggøre de fire første hold, som var Kulsvierne fra FAM, Amager, Fynboerne fra Odense og Kronjyderne fra Randers.
Der skulle være 6 kørere på et hold, og matcherne skulle afvikles med to hold ad gangen, hhv. hjemme og ude.

Imidlertid var der i 1959 igen kontroverser omkring turneringen.

Et internationalt ekspertløb på Odense speedway i strålende solskin i midten af juli, hvori der også var indlagt en holdmatch mellem Fynboerne og Jyderne, gav et stort underskud, da tilskuerne netop på grund af det gode vejr udeblev i stort antal.
At det fine ekspertfelt skulle have store startpenge, som tømte kassen, blev ikke lagt til grund for underskuddet. Løbsledelsens øverste chefer fra hhv. SMO og Fyns Motorsport angav at det var Danmarksturneringen, der holdt publikum væk, og skrev flere indlæg i pressen, om at turneringen ingen berettigelse havde, og at i hvert fald de fynske kørere skulle afholde sig fra at deltage.

I årene fra 1960 t.o.m   1966 kørtes der ingen danmarksturnering.

I 1967 blev der taget initiativer til en genoptagelse af turneringen.
Igen var der tale om to-holdsmatcher à 6 mand, eventuelt med en reservekører. Initiativtagere var Fredericia Motor Klubs Jørgen Dorscheus og H. P. Boisen.
Der blev anmeldt 7 hold, som var Fæstningsdrengene fra Fredericia, Vikingerne fra Esbjerg, Uldjyderne fra Herning, Cimbrerne fra Aalborg, Løverne fra Haderslev, Fynboerne fra Odense og Kulsvierne fra Frederiksborg Amts Motorklub.
Turneringen kom i 1968 op på 8 hold, idet Volddrengene fra Fredericia også deltog.

I 1972 ændredes turneringen fra at være 2-holdsmatcher til at være med 4 hold i hver match. Hvert hold bestod af 4 mand plus en reservekører med det laveste gennemsnit.
Dermed fik flere kørere end hidtil lejlighed til regulær konkurrencekørsel, hvad der på sigt også skulle vise sig at have en gavnlig virkning på deres kørefærdigheder.
Der blev samtidig indført en 2. division, der var zoneopdelt i nord og syd med regler for op- og nedrykning mellem 1. og 2. division.

År

Guld

Sølv

Bronze

1956 Fynboerne,   Odense Kulsvierne,   Frb. Amts Motorklub Amager
1957 Amager Kulsvierne,   Frb. Amts Motorklub Australia,   Vejle
1958 Amager Jyderne Fynboerne, Odense
1959 Amager Jyderne Fynboerne, Odense
 Ingen Turnering
1967 Vikingerne,  Esbjerg Fæstningsdrengene, FMK Uldjyderne, Herning
1968 Fæstningsdrengene, FMK Løverne, Haderslev Kulsvierne, FAM
1969 Vikingerne, Esbjerg Fæstningsdrengene, FMK Kulsvierne, FAM
1970 Vikingerne, Esbjerg Fæstningsdrengene, FMK Ulvene, MSM
1971 Vikingerne, Esbjerg Fæstningsdrengene, FMK Løverne, Haderslev

 4-holds   turnering,

1972 Vikingerne, Esbjerg Fæstningsdrengene, FMK Piraterne, Århus
 1973 Piraterne, Århus Vikingerne, Esbjerg Fæstningsdrengene, FMK
 1974 Fæstningsdrengene, FMK Vikingerne, Esbjerg Skansedrengene, FMK
 1975 Fæstningsdrengene, FMK Vikingerne, Esbjerg Piraterne, Århus
1976 Holsted Tigers Vikingerne, Esbjerg Piraterne, Århus
1977 Holsted Tigers Vikingerne, Esbjerg Piraterne, Århus
1978 Holsted Tigers Vikingerne Esbjerg Ulvene, MSM
1979 Holsted Tigers Kulsvierne, FAM Vikingerne, Esbjerg
1980 Vikingerne, Esbjerg Holsted Tigers Blåbjergdrengene, OSC
1981 Vikingerne, Esbjerg Holsted Tigers Rødspætterne, Fr.havn
1982  Leoparderne, FSK Vikingerne, Esbjerg Blåbjergdrengene, OSC
 1983  Kulsvierne, FAM Vikingerne, Esbjerg Leoparderne, FSK
1984 Vikingerne, Esbjerg Leoparderne, FSK Holsted Tigers, HSK
1985 Blåbjergdrengene, OSC Leoparderne, FSK Holsted Tigers, HSK

I 1986 startede den Danske Speedway Liga, som en professionel overbygning på Danmarksturneringen.
Se denne…

Danmarksturneringen fortsætter som hidtil, men på ikke-professionelt plan.