Fruens Bøge

Motorløb på cykelbanen i Fruens Bøge.

Kilder: ”Fra Th. Ellegaard til Palle Lykke” v. Ib Vagn Hansen, 1958
”Ti Aar bag Rattet” af Alfred Nervø 1917

Denne bane, som åbnede d. 27. maj 1894 var en 340 m. lang jordbane, anlagt og bekostet af Fyens Cykle Union, var anlagt lige overfor jernbanestationen Fruens Bøge langs med jernbanelinjen Odense – Svendborg.

FB-map
Det ovale symbol viser den omtrentlige placering af cykelbanen.
Dimensioner ikke i mål.

Svingene var hævet ca. 6 fod. = ca. 1,9 meter fra inderbanen og udad. bredden er ikke oplyst, men har formentlig været omkring 7 meter.
Allerede året efter fik banen pålagt en overflade med cementbelægning. Samtidig blev den gjort bredere og hævningen af svingene blev øget til 7 fod = ca. 2,1 meter. Ved genåbning d. 3. juni 1985 blev den omtalt som ”Den fineste bane i Danmark”

scan0001
Billedet giver et indtryk af banens bredde og svingets hældning.
Huset i Baggrunden er Fruens Bøge jernbanestation.

Nogle af datidens og banen største fynske cykelnavne var brødrene Thorvald og Peter Ellegaard. De stammede fra Gården ”Ellegaard” i landsbyen Fangel 10 km. sydvest for Odense. Thorvald var murerlærling, og da faderen af helbredsmæssig årsag solgte gården, byggede familien, mest med Thorvalds arbejdskraft, en villa ganske tæt ved cykelbanen. Derfra kunne faderen hjælpe til på banen og udføre lidt vedligeholdelse.

Omkring 1905 steg interessen for cykelløb med motorpace. En spændende og ikke helt ufarlig sport stammende fra Tyskland, hvor en cykelrytter i læ bag den meget opretsiddende motorcyklist – den såkaldte ”Steher” – kunne opnå store hastigheder over flere omgange.
Drivkraften bag dette tiltag var Rasmus J. Rasmussen, søn af fabrikant J. Rasmussen fra den kendte træskofabrik og skotøjshandel ”Fremad Ekspress” i Odense.

 scan0003
Motorpace på Fruens Bøge banen ca. 1905

Motorsporten i Danmark var i 1907 endnu ikke særlig velorganiseret, men flere klubber arrangerede pålidelighedsløb. Således Dansk Motor Klubs 100 km. løb ”Sjælland rundt”. Et lignende løb gik Lolland Falster rundt, og på Fyn arrangerede Fyns Motor Klub d. 18. August et 128 km. langt pålidelighedsløb, der skulle køres om formiddagen og afsluttes om eftermiddagen med hastighedsprøver på Cykelbanen i Fruens Bøge.

Heri deltog 46 motorcyklister og 14 automobiler. Løbspræsidiets formand var Baron Bille Brahe Selby. Flere tusinde tilskuere strømmede til banen.
Den berømte journalist, flyver og motorkører Alfred Nevø skrev i 1917 i sin bog ” Ti år bag rattet” om løbet, som han selv deltog i, at cykelbanen ikke var særlig egnet til motorløb, fordi svingene var for flade, så motorcyklerne ikke kunne holde høj fart, og de skarpe drejninger sled hårdt dækkene. Desuden var banen så smal, at bilerne kun måtte køre enkeltvis.
Motorcykelklassen blev vundet af Johannes Andersen og Suhr Westi på ”Peugeot”.  Tiden for 10 omgange er ikke oplyst.
Kommandør Richelieu vandt automobilklassen med en 18HK ”Darracq” i tiden 4,48,5 min. svarende til 44 km./tim. , hvilket i 1907 dog var ganske respektabelt.

Der er kørt et motorløb mere i Fruens Bøge d. 26. i juli 1908. Resultaterne kendes ikke, og om der har været mere end det, vides heller ikke.

Fruens Bøge
Startstedet i Fruens Bøge foran dommertårnet på inderkredsen.
Banen ser ud til at være regnvåd.

Fruens Bøge banens økonomi vaklede, og selskabet bag den likvideredes i 1910.
Banen blev nedrevet, grunden blev solgt og udstykket til villagrunde. Det eneste, der blev efterladt, var en vandhane, der havde stået på inderkredsen.
Den blev stående i mange år efter som det eneste synlige minde om det, der var engang.

Under løbet på Fyn i 1907 afholdtes et møde mellem Dansk Motor Klub, Elleham klubben, Lolland-Falster Motor Klub og Fyens Motor Klub om en dannelse af en Dansk Motor Union. Det varede dog helt til 1914, inden det blev en realitet.

Såfremt du måtte være i besiddelse af informationer, historier eller billedmateriale
og andet om denne bane, som du venligst vil stille til rådighed for dette websted,
vær da venlig at gøre dette på kontaktsiden eller på e-mail adressen: sk@speedwaylife.com 
På Forhånd mange tak.