Stige Ø

Isbaneløb ved Stige Ø, hvorfor det?

I vinteren 1939 – 40 angreb russiske tropper Finland for at erobre området ved Karelen. Flere af de finske grænsebyer blev ødelagt af svær russisk kanonild og luftbombardementer, og civilbefolkningen led stærkt af kulde og nød i ruinerne.
Vinteren var i hele Skandinavien en meget kold isvinter og på grund af den netop udbrudte 2. verdenskrig manglede der brændsel overalt. Flere organisationer i Danmark iværksatte humanitære hjælpeforanstaltninger. Dansk Røde Kors afsendte et ambulancekorps med læger, nødhospital og medicin.
Dette steds webmaster var da 6 år gammel, og jeg erindrer at min far på vegne af Skt. Georgsgildet og det Danske Spejderkorps ledede en indsamling af tøj og tæpper i Odense, som skulle sendes til Finland.

Sports Motor Klubben fik tilladelse til at arrangere et motorløb den 14. januar 1940 på det lave bundfrosne vand mellem Stige Ø og Seden Strand i Odense Fjord. Indtægten herfra skulle gå til hjælp til den nødlidende finske civilbefolkning.
Ved krigens udbrud blev motorløb forbudt i Danmark på grund af brændstofmangel, men til dette humanitære formål blev tilladelsen givet.

 Israce Stige Ø

Der blev kørt i 2 motorcykelklasser og 3 automobil klasser. I alt kørtes 15 heat. Skønt der er gemt et program, foreligger der ingen resultater.

B0054012
Knud E. Mogensen styrer sin sidevognsmaskine
i mål på Seden Strands is

Såfremt du måtte være i besiddelse af informationer, historier eller billedmateriale
og andet om denne bane, som du venligst vil stille til rådighed for dette websted,
vær da venlig at gøre dette på kontaktsiden eller på e-mail adressen: sk@speedwaylife.com 
På Forhånd mange tak.