Løng

Fakta:
Banens navn:  Løng Motorbane
Banens ejer:  Korsør & Omegns Motor Klub
Adresse:  Lange Løng 12 DK 4180 Sorø
Længde:  575 meter.
Overflade:  Jord
Bredde langsider:  12 meter
Bredde sving:  22 meter
Banerekord:  1,45,7 – April 1950
Rekordholder:  Kiehn Berthelsen
Åbnet:  18. august 1946
Lukket:  6. august 1950.

En særlig tak til Henning Hansen, Kalundborg for oplysninger om samtlige løb på Løng motorbane.

Korsør og Omegns Motorklub (K.O.M.) anlagde i 1946 en 575 meter lang jordbane på en mark lidt nordvest for Sorø.

18. August 1946, Åbningsløb:
I den lokale avis’ foromtalen af løbet stod, at Svend Aage Engstrøm ville deltage. Han kørte også med, da alle rytterne kørte præsentationsrunde, men han optræder ikke i nogen resultatliste.
Ca. 11.000 tilskuere mødte op, men trods dette lykkedes det politiet at undgå kaos på de smalle veje omkring banen. Indledningsvis kørtes et banerekordforsøg over 3 omgange med flyvende start. Her opnåede Kaj Petersen den bedste tid 1,25,5 minut.

Resultater.
Junior 350 cc. Slutheat:
1.  Svend Larsen               1,39,5
2.  Arne Rasmussen         1,39,6
3.  Vagn Petersen             1,45,0
4.  Ove Hansen                 1,49,0

Junior over 350 cc.:
1.  Carl Georg Sørensen  1,35,7
2.  Aksel Claussen            1,39,0
3.  Harald Claussen          1,44,8
4.  Henning Ballisager     1,47,0

Sidevogne:
1.  Svend Jensen            8 point.
2.  Henning Ballisager   7 point.
3.  Gunnar Nielsen        3 point.

Senior 500 cc. Slutheat:
1.  Kaj Petersen                1,31,0
2.  Poul Sander                 1,35,5

Handicap for 350 cc.:
1.  Arne Hedal                  1,42,2
2.  Kaj Larsen                    1,48,5

Handicap for over 350 cc.:
1.  Henning Ballisager     1,42,9
2.  Peder Nielsen              1,45,0

6. Oktober 1946.
Løbet var annonceret som et græsbaneløb. Fra den store publikumssucces ved åbningsløbet, blev det med kun ca. 1.500 tilskuere lidt af en fuser. Alle heat kørtes over 4 0mgange med stående start.

Senior Special 500 cc.:
.                                       1. Heat               2. Heat             3. Heat  
Nr.  Navn.                           Tid.                       Tid.                   Tid.
1.  Jørgen Nielsen            1,40,2                   Udgik                Udgik
2.  Kaj Petersen                1,40,6                  1,41,0                Udgik
3.  Tage Jacobsen             1,50,6                   Udgik               1,51,3

Senior Standard 500 cc.:
.                                      1. Heat                2. Heat
Nr.  Navn.                            Tid.                      Tid.

1.  Leif Hirsborg.              1,44,5
2.  Willy Dalby Nielsen.   1,54,6
3.  Johannes Nielsen.       1,59,3
4.  Holger Hansen.           2,04,0

1.  Aksel Nielsen                                           1,48,0
2.  Ejnar Andersen                                        1,52,6
3.  Poul Sander                                              1,55,4
4.  Uno Jensen                                               2,04,0
5.  Uffe Petersen                                           2,40,0

Slutheat  
1.  Aksel Nielsen.
2.  Leif Hirsborg.
3.  Willy Dalby Nielsen.
4.  Ejnar Andersen.

Sidevogne:
.                                      1. Heat                2. Heat
Nr.  Navn.                            Tid.                      Tid.

1.  H. Skov                         1,52,0
2.  Edv. Boch                     2,00,6
3.  Egon Walther.             2,00,7
4.  Egon Buchmann         2,13,2

1.  H. Skov                                                     1,50,1
2.  Egon Walther.                                         1,58,2
3.  Edv. Boch                                                 2,02,8
4.  Egon Buchmann                                      2,04,0

Slutheat
1.  H. Skov                         1,53,4
2.  Egon Walther               1,59,8
3.  Egon Buchmann          2,30,3

Junior Standard 350 cc:
.                                     1. Heat                  2. Heat
Nr.  Navn.                            Tid.                      Tid.

1.  Vagn Petersen             2,04,1
2.  Kaj Larsen                    2,24,4

1.  Hilmer Petersen                                      2,01,1
2.  Arne Hedal                                               2,01,4
3.  Svend Aa. Madsen                                   2,02,8

Slutheat
1.  Vagn Petersen            1,57,4
2.  Arne Hedal                  1,58,0
3.  Hilmer Petersen         1,58,0
4.  Kaj Larsen                    2,03,7

Junior Standard over 350 cc:
.                                       1. Heat               2. Heat
Nr.  Navn.                            Tid.                      Tid.

1.  Aksel Clausen             1,59,4

1.  S. Nygaard Jensen                                   1,49,5
2.  Poul A. Clausen                                       1,56,4

Slutheat
1.  S. Nygaard Jensen     1,46,5
2.  Arne Hedal                 1,58,0
3.  Hilmer Petersen        1,58,0
4.  Kaj Larsen                   2,03,7

Senior Standard handicap:
Nr.  Navn.                            Tid.

1.  Willy Dalby Nielsen    1,46,0
2.  Ejnar Andersen           1,47,5
3.  Holger Hansen            1,48,0
4.  Poul Sander                1,49,0

Special handicap:
Nr.  Navn.                            Tid.

1.  Kaj Petersen                1,35,7
2.  Tage Jacobsen             1,39,0
3.  Jørgen Nielsen             1,44,8

Sidevogne handicap:
Nr.  Navn.                            Tid.

1.  H. Skov                         1,55,8
2.  Egon Walther               1,58,0
3.  Edv. Boch                     1,58,1
4.  Egon Buchmann         1,59,0
1947
Sæsonen var planlagt med 7 løbsdage, men kun 5 blev afholdt.

18. Maj 1947, Første løbsdag:

lø01
Bemærk, at banens navn her fejlagtigt er stavet Lyng

Venstres Folkeblad betegnede frimodigt dette løb som Svend Aage Engstrøms tilbagevenden til banesporten.  Det er dog en kendsgerning, at Engstrøm allerede kørte i Bogense i august 1946. Desværre for Engstrøm blev denne dag slut før tiden, da han efter en kollision med Bent Jensen styrtede og måtte køres i ambulance til Sorø sygehus med en hjernerystelse. I Engstrøms fravær sejrede Bent Jensen i ekspertklassen med en bedste tid på 1,53,8 min.

De øvrige resultater blev:

Special 500 cc: 
1.  Vagn Petersen            2,06,0

Senior Standard handicap:
1.  Aksel Nielsen

Sidevogne:
Nr.  Navn.                       Point.

1.  Svend Jensen                    11
2.  H. Skov                                9

Junior Standard:
Nr.  Navn.                       Point.

1.  Erling Nygaard                 11
2.  Poul A. Clausen                 9

Special 500 cc handicap:
1.  Aage Andersen

Senior handicap:
1.  Leif Hirsborg  2,20,0
2.  Aksel Nielsen  2,20,8

Politiet måtte i øvrigt rykke ud til banen, da en tilskuer gik amok og begyndte at smække skaller til omkringstående. Han blev taget med i Salatfadet.

8.Juni 1947. 2. Løbsdag:

Ekspert 500 cc.:
.                                      1. Heat                 2. Heat           3. Heat
Nr.  Navn.                            Tid.                      Tid.                  Tid.

1.  Irving Irvinger             1,56,2                  2,00,0              1,57,7
2.  Aage Andersen           1,57,6                   1,56,5              2,14,1

Special 500 cc.:
.                                         1. Heat              2. Heat           3. Heat
Nr.  Navn.                               Tid.                   Tid.                  Tid.

1.  Jørgen Nielsen               2,16,3                2,15,4              2,12,1
2.  Vagn Petersen               2,10,0                 2,12,2             Udgik

Senior Standard 500 cc.:
.                                          1. Heat              2. Heat          3. Heat
Nr.  Navn.                               Tid.                   Tid.
                 Tid.
1.  Axel Nielsen                   2,08,6                2,06,2              2,10,2
2.  Josef Koch                       2,11,1                2,10,1             2,10,8

Junior Standard 500 cc.:
Nr.  Navn.                              Tid.

1.  Jens Hansen                   2,16,4
2.  Paul A. Clausen              2,19,4

Junior Standard 350 cc.:

Nr.  Navn.                              Tid.  
1.   Willy Nielsen                 2,25,0
2.   Kaj Larsen                     2,25,9

Sidevogne:
.                                         1. Heat            2. Heat            3. Heat
Nr.  Navn.                              Tid.                  Tid.                   Tid.

1.  Hans Jacobsen               2,22,0               2,20,1              2,21,6
2.  Egon Walther                 2,27,5               2,21,5              2,26,6

Handicap heats:

Klasse                 Vinder  Forspring   m.
Special 500 cc     P. Nielsen              180
Senior Standard  Holger Hansen         90
Junior Standard   Hugo Harpelund     200
Sidevogn             Aage Petersen       110

13. juli 1947. 3. Løbsdag:

Løbet indeholdt en match i 3 afdelinger i specialklassen 500 cc mellem Sjælland og Fyn. Resultatet heraf blev Fyn 26 point, Sjælland 19 point.
Matchens 2. Afdeling var bemærkelsesværdig ved, at 3 af de 4 startende styrtede samtidig og den 4. kører ikke kom i mål.
Matchen blev derfor afghort på 1. og 3. Afdelings resultater. De fynske topscorere var Herløv Gitz med 12 p. og C. O. Jensen med 11 p. For Sjælland scorede Poul Sander og Lindegaard Jensen hver 7 p.

Øvrige resultater:

Senior Standard 500 cc:
1.  Helge Kamuk                8 point.
2.  Ove Hansen                  5 point.

Senior Standard 350 cc:
1.  Ejnar Andersen            8 point.
2.  Ejvind Petersen            5 point.

Junior Standard 500 cc:
1.  Axel Clausen                 9 point.
2.  Ejnar Carlsen                7 point.

Sidevogne:
1. Herluf Skov
2. Hans Th. Jacobsen

Handicap heats:
Klasse                 Vinder  Forspring   m.
Special 500 cc       Uno Jensen          110
Senior Std 500 cc  Helge Kamuk            0
Junior Std.             Gunnar Due          200
Sidevogn               Herluf Skov               0

31: august. 1947 4. løbsdag:

Resultater:

Ekspert 500 cc.
1. Helge Kamuk
2. Herløv Gitz
3. Vagn Petersen

Senior Std. 500 cc.
1. Egon Walther.
2. Ejvind Hansen.
3. Jens Hansen.

Senior Std. 350 cc.
1. Erling Nygaard.
2. Svend Larsen.
3. Carlo Neister.

Junior Std. 500 cc.
1. Axel Clausen.
2. H. C. Henriksen.
3. Ejvind Nielsen.

Junior Std. 350 cc.
1. Regnar Jensen.
2. Freddy Rohde.
3. Hugo Harpelund.

Sidevogne:
1. Herluf Skov.
2. Hans Th. Jacobsen.
3. Aage Petersen.

Handicap heats:
Klasse                 Vinder  Forspring   m.
Senior Std 500 cc.  Jens Hansen        180
Junior Std.               Freddy Rohde     140
Sidevogn.                Aksel V. Hansen  130

21. September 1947. 5 Løbsdag:
Ca. 6000 tilskuere så Kaj Hansen præsentere en midget car på banen og køre 4 omgange i tiden 2,03,3 samt vinde et ekstraheat mod sidevognskøreren Helmuth Carlsen, der havde fået 50 m. forspring.
Dagens værste uheld gik ud over Erling Nygaard, der måtte en tur på sygehuset med en hjernerystelse.

Dagens resultater:

Ekspert 500 cc:
1.  Helge Kamuk                9 point.
2.  Uno Jensen                   8 point.
3.  Peter Nielsen                6 point.
4.  Jørgen Nielsen              3 point.

Senior Standard 350 cc:
1.  Svend Larsen              10 point.
2.  Carlo Neister                7 point.
3.  Knud Jensen                 7 point.

Junior Standard 350:
1.   Hans Bondesen           5 point.
2. Robert Petersen            3 point.

Sidevogne:
1.  Helmuth Carlsen        12 point.
2.  Svend Jensen                8 point.
3.  Hans Th. Jacobsen        7 point.

17. Maj 1948.
Ca. 8000 tilskuere så den svenske JAP kører Ejner Persson satte banerekord med 1,51,7 minut for 4 omgange. Der skete enkelte styrt, uden at kørerne kom til skade, men en dreng på tilskuerpladserne blev ramt i hovedet af en sten og måtte en tur på skadestuen for at blive syet og forbundet.

Dagens resultater:

Ekspert 500 cc:
1.  Uno Jensen                  11 point.
2.  Ingvar Andersson         9 point.
3.  Ejvind Petersen             7 point.

Special 500 cc:
1.  Jørgen Nielsen               8 point.
2.  Hakon Josiasson            4 point.
3.  Harry Persson                3 point.

Senior Standard 500 cc:
1.  Leif Bech                        8 point.
2.  Norton Hansen             6 point.
3.  Ove Hansen                   4 point.

Senior Standard 350 cc:
1.  Erling Nygaard              9 point.
2.  Svend Larsen                 8 point.
3.  Kiehn Berthelsen          7 point.

Junior Standard:
Nr.  Navn.                        Tid  

1.  Ejvind Nielsen         2,22,0
2.  Gerhard Jensen      2,22,9
3.  Marius Krum           2,28,5

Sidevogne:
1.  Helmer Albrechtsen  12 point
2.  Marius Jacobsen  9 point
3.  Egon Buchmann  5 point

Handicap heats:
Klasse                Vinder                          Tid
Special 500 cc.  Jørgen Nielsen          2,14,0
Senior Std.         Svend Larsen            2,25,0

Fra midten af 1948 til foråret 1949 indførte daværende handelsminister Jens otto Krag et misforstået og latterligt forbud mod afholdelse af motorløb med den begrundelse, at der skulle spares på benzinen. Derfor blev der kun kørt dette ene løb på Løng i 1948.

6. juni 1949:
1949 sæsonens åbningsløb blev kørt 2. Pinsedag og blev overværet af ca. 9000 tilskuere. Kiehn Berthelsen forsøgte et angreb på Ejner Perssons banerekord, men uden held. Et enkelt styrt på banen ramte Norton Hansen, der efter et par minutter var klar igen til en omstart.

Løng Norton Hansen
Den populære kører Norton Hansen så lidt  omvendt på tingene.

 Dagens resultater:
Special 500 cc:
1.  Kiehn Berthelsen  12  point.
2.  Peder Nielsen           8 point.

Senior Standard 500 cc:
1.  Børge Mørck          12  point.
2.  Leif Hirsborg             5 point.

Senior Standard 350 cc:
1.  Kurt Henriksen       10 point.
2.  Erik Melhede             8 point.

Junior Standard:
 Vinder                             Tid
1.  Ejnar Carlsen             2,16,0
2.  Carlo Neister             2,19,0

Sidevogne:
1.  Helmer Albrechtsen  9 point
2.  Josef Koch  5  point

Handicap heats:

Klasse                 Vinder                                Tid
Special 500 cc.    Kiehn Berthelsen          2,03,0
Senior Std.           Kurt Henriksen             2,15,0
Blandet                Regnar Jensen               2,24,9

26. juni 1949:
6000 tilskuere var til løb på Løng banen.
Den unge JAP kører fra Slagelse, Peder Nielsen forsøgte at slå Ejner Perssons banerekord, men det lykkedes ikke, Hans tid blev 1,55,0 minut.
Så skulle Kaj O. Hansen fra København ud i et rekordforsøg for midget cars. Det blev dramatisk, da han kom forkert ind i et sving og væltede rundt med bilen. Det slap han uskadt fra. Efter at have sundet sig lidt, startede han et nyt forsøg, der gik bedre. Hans tid for de 4 omgange blev 2,02,2 minutter, og var dermed 1,1 sekund bedre end den gamle rekord.
Mere dramatik opstod, da junior standard køreren Regnar Jensen væltede i et sving,, hvorved han motorcykel brød i brand. I modsætning til motorcyklen slap Regnar Jensen uden skader.

Dagens resultater:

Special 500 cc:
1.  Peder Nielsen           10 point.
2.  Jørgen Pedersen         8 point.

Senior Standard 500 cc:
1.  Kurt Henriksen         12 point.
2.  Kjeld Hansen               7 point.

 Junior Standard:
1.  Gerhard Jensen          9 point.
2.  Eivind Nielsen            8  point.

Sidevogne:
1.  Helmer Albrechtsen  9 point.
2.  Leo Pedersen             5 point.

Handicap heats:

Klasse                Vinder                          Tid
Special 500 cc.  Peder Nielsen            2,01,8
Senior Std.         Kurt Henriksen          2,15,2
Junior Std.          Regnar Jensen           2,26,7

28. August 1949:
Løbet blev overværet af godt og vel 7000 tilskuere, der fik masser af dramatik for pengene.
Især sidevognskøreren David Axelsson sørgede for underholdningen, da han med sin berømte Dania JAP maskine i udgangen af et sving fik så voldsomt bid i banen, at cyklen lavede et mægtigt hop fremad, hvorved sidevognsmanden mistede fodfæstet og kom til at slæbe efter cyklen. Det lykkedes ham at komme op i sidevognen igen, og parret fuldførte heatet, endda i dagens bedste sidevognstid. Bedriften bliver ikke mindre, taget i betragtning, at såvel Axelsson som hans sidevognsmand Aksel Møller begge var godt over 50 år gamle.
I klassen junior standard debuterede den unge Erik Wincentz fra Slagelse med en overlegen sejr.
JAP køreren Jørgen Petersen forsøgte et angreb på Ejner Perssons banerekord men opnåede kun tiden 1,53,8 minut.

Løng annonce 280849
Imponerende at en så intetsigende annonce
kunne 
trække et stort publikum til banen.

Dagens resultater:
Special 500 cc:
1.  Vagn Petersen          8 point
2.  Peder Nielsen           7 point

Senior Standard 500 cc:
1.  Agner Hansen         12 point
2.  Svend Larsen          10 point

Junior Standard:
1.  Erik Wincentz          14 point
2.  Kaj Larsen               11 point

Sidevogne A:
1.  David Axelsson         6 point
2.  Helmer Albrechtsen  6 point

Sidevogne B:
1.  Hans Th. Jacobsen   9 point
2.  A. B. C. Hansen        4 point

 Handicap heats:
Klasse                Vinder                          Tid 

Blandet                Peder Nielsen            2,12,8
Sidevogn             Helmer Albrechtsen


11. September 1949, aflyst.

 9. Oktober 1949, Sæsonafslutning:

Ca. 5000 tilskuere.

Dagens resultater:
Special 500 cc:
1.  Jørgen Nielsen        13 point
2.  Kiehn Berthelsen     12 point

Senior Standard 500 cc:
1.  Svend Larsen          12 point
2.  Kurt Henriksen          8 point

Junior Standard:
1.  Erik Wincentz  2,14,1
2.  Helge Carlsen  2,16,8

Sidevogne A:
1.  Carlo S. Jensen        9 point
2.  Helmer Albrechtsen  5 point

Sidevogne B:
1.  Knud Grønild             9 point
2.  Hans Th. Jacobsen   3 point

Handicap heats:
Klasse       Vinder

Blandet      Carlo S. Jensen,  Sidevogn

Løng 49 annonce
Lidt optimistisk annoncerede K.O.M med ingen regvejrsaflysning.

I 1950 var tre løb planlagt på Løng banen, men kun de to blev kørt.

30. April 1950. Sæsonens åbningsløb
Før løbet lykkedes det endelig for Kiehn Berthelsen at aflive Ejner Perssons banerekord. Berthelsens tid blev så flot som 1,45,7 minut. Den tid blev stående som den endelige rekord for banen. Han var i øvrigt nærmest urørlig på dagen og vandt sin klasse.

Dagens resultater:
Special 500 cc:
1.  Kiehn Berthelsen         12 point.
2.  Jørgen Petersen              8 point.

Senior Standard 500 cc:
1.  Gunnar Due                    9 point.
2.  Erik Wincentz                  7 point.

Junior Standard:
1.  Kaj Larsen                       9 point.
2.  Strandgaard Petersen   8 point.

Sidevogne :
1.  Hans Th. Jacobsen          7 point.
2.  Erik Greve                        3 point.

Handicap heats:
Klasse         Vinder                      Tid

Blandet        Kiehn Berthelsen   2,02,5
Senior Std.  Kurt Henriksen       2,18,9   S
idevogn.       Knud Grønild         2,17,8

11. juni 1950: Aflyst.
Desværre havde klubben ikke været særlig grundig med at få aflysningen meldt ud til en større offentlighed. Således stod der på dagen en del mennesker, hvoraf nogle havde kørt meget langt, udenfor på parkeringspladsen og ventede forgæves. Det medførte nogle vrede læserbreve i bladene.

6. August 1950. Sidste løb på banen.
K.O.M’s formand meddelte, at man fra 1951 regnede med at  kunne køre løb på den nye Korsør Idrætsparks bane. Køreren Uno Jensen fra København gjorde et forgæves forsøg på at erobre banerekorden, men opnåede kun tiden 1,52,9 minut, så det var meget langt fra. Veteranen Hans Hansen fra Næstved fik et fint come back på banen.

Dagens resultater:
Special 500 cc
:
1.  Hans Hansen             10 point.
2.  Uno Jensen                  8 point.

Senior Standard 500 cc:
1.  Erik Wincentz               9 point.
2.  Svend Larsen               7 point.

Junior Standard:
1.  Kaj Larsen                   15 point.
2.  Poul Sørensen            12 point.

Sidevogne :
1.  Hans Nielsen                8 point.
2.  Helmuth Carlsen          7 point.

Handicap heats:
Klasse         Vinder                      Tid

Blandet         Peder Nielsen      2,00,5
Senior Std.   Falle Jensen          2,19,6
Sidevogn.     Hans Nielsen        2,31,2
Såfremt du måtte være i besiddelse af informationer, historier eller billedmateriale
og andet om denne bane, som du venligst vil stille til rådighed for dette websted,
vær da venlig at gøre dette på e-mail adressen: sk@speedwaylife.com 
På forhånd mange tak.