Danmarksmesterskaber på kortbane

1962 – 1996

Dansk Sandbane – og Sidevognsforening stod i en årrække for afvikling at de officielle mesterskaber på kortbane, d.v.s. baner, der var mellem 300 og 400 meter.

Danmarks Motor Union anerkendte med en enkelt undtagelse i 1980 disse mesterskaber som officielle under forudsætning af, at deltagerantallet var tilstrækkelig højt.
For sidevogne f. eks. 12 ekvipager. Et krav der dog ofte blev fraveget.

I modsætning til det begrænsede antal træningsmuligheder på langbane, var der langt flere muligheder for træning på de korte speedwaybaner, men Løvel banen ved Viborg blev oftest benyttet til Mesterskabsløbene.

På grund af kortere løbsdistance og lavere hastigheder var belastningen både på materiel og mandskab lavere, og dermed også billigere.

Indtil 1970 benyttede sidevognene benzindrevne sportsmotorer. Derefter blev der kun benyttet metanoldrevne motorer. Alle solomotorcykler var benzindrevne.

Der er især for sidevognenes vedkommende mange navne, der går igen på listen over mesterskaberne på langbane. Samtidig bemærker man en dominerende overvægt at kørere fra Jylland.

Bedst som man troede, at sidevognssporten på det nærmeste var uddød, lykkedes det for Sports Motorklubben Gandrup i 2006 at få godkendt et Danmarksmesterskab i Sport Sidevogn 500 cc klassen

En særlig tak til Lars Pedersen, Århus for et betydeligt bidrag til nedenstående tabeller.

Sidevogne sport 500 cc.

År Bane Guld Sølv Bronze
1962 Løvel Kurt Larsen, SMO/
Sv. E. Hüttemann, SMO
H.C.Callesen, EMS/
Erik Skovshoved, HMS
Erik Bob Jensen, AMK/
Peder Korsgaard, AMK
1963 Ikke kørt
1964 Løvel H.C.Callesen, EMS/
Erik Skovshoved, HMS
Jørgen Nielsen, FrMS/
Arne Nielsen, FrMS
Børge Madsen, EMS/
F. Lagoni , EMS
1965 Ørnedalen Gynther Bommé, HMS/
Erik Petersen, VMK
H.C.Callesen, EMS/
Erik Skovshoved, HMS
Bent Sørensen, FAM/
Sv. H.Pedersen, FAM
1966 Løvel Gynther Bommé, HMS/
Erik Petersen, VMK
H.C.Callesen, EMS/
Erik Skovshoved, HMS
Kurt  Larsen, SMO/
Leif Larsen, SMO
1967 Løvel Kurt  Larsen, SMO/
Leif Larsen, SMO
John Havnbo, SOMK/
Frits Kristensen, SOMK
Gynther Bommé, HMS/
Ole Møller, AMK
1968 Frederikslyst Kurt  Larsen, SMO/
Leif Larsen, SMO
Jørgen Svendsen, AMK/
Alex Hasager, AMK
H. Chr. Callesen, EMS/
Claus Detlefsen, EMS
 1969 Løvel K. Møller Madsen, FMS/
Ole Eilsø, FMS
Jørgen Svendsen, AMK/
Alex Hasager, AMK
John Havnbo, SOMK/
Frits Kristensen, SMK
 2006 Gandrup
Græsbane
Jan Sørensen, SMG/
Mads Lund, SMG
Henrik Gregersen, SMG/
Thomas Andersen, SMG
Ole Nielsen, AlMK/
Jonas Kristiansen, SMG

 

Sidevogne sport 750 cc.

År Bane Guld Sølv Bronze
1962 Løvel Kurt Larsen, SMO/
Sv. E. Hüttemann, SMO
Ewald Christensen,SMO/
Erling Andersen, SMO
Carl Andersen, AMK/
Carsten Brædder, AMK
1963 Løvel Jørgen Nielsen, FrMS/
Arne Nielsen, FrMS
H.C.Callesen, EMS/
Erik Skovshoved, HMS
Børge Thy, MKO/
Tage Christensen, SOMK

 

 Sidevogne special 500 cc.

År Bane Guld Sølv Bronze
1969 Løvel Frank Damgaard,  AMK/
Henning Damsgaard, AMK
H.C.Callesen, EMS/
Erik Skovshoved, HMS
Victor Larsen, SMO/
Tage Eilsø, SMO
1971
/ 1979
Ikke kørt
1980 Amager
uofficielt
Frank Damgaard, AMK/
Jørn Andersen, AMK
Torben Hansen, HaMS/
Niels Voldsgaard, HaMS
Bent Jensen, AMK/
Niels Sejer, AMK
1981
/ 1988
Ikke kørt
1989 Glumsø Villy Lund, HMS/
Claus Dahl, HMS
Kristian Ager, HoSK/
Magnus Ager, HoSK
Anders Knudsen/
Hans Hjeresen, BMK
1990 Glumsø Kristian Ager, HoSK/
Magnus Ager, HoSK
Villy Lund, HMS/
Claus Dahl, HMS
Finn Schmidt, BMK/
Hans Hjeresen, BMK
1991 Munkebo Jan Rasmussen, AMK/
Bo Andersen, AMK
Villy Lund, HMS/
Claus Dahl, HMS
Finn Schmidt, BMK/
Hans Hjeresen, BMK
1992 Brovst Bo  Kristoffersen, BMK/
Flemming Hansen, BMK
Robert Kehlet, HMS/
Marianne Røge, HMS
Villy Lund, HMS/
Claus Dahl, HMS
1993 Ikke kørt      
1994 Amager Eilan Larsen, FSK/
Thorbjørn Christensen, FSK
Villy Lund, HMS/
Arne Simonsen, HMS
Kim Kristiansen, MSM/
Kim Larsen, MSM
1995 Fjelsted Johannes Hansen, HMS/
Walther Johansen,
Villy Lund, HMS/
Arne Simonsen, HMS
Stellan Larsen, FSK/
Kurt Markussen, HMS
1996 Slangerup Johannes Hansen, HMS/
Lone Hansen, HMS
Stellan Larsen, FSK/
Kurt Markussen, HMS
Kurt Lunde, Norge/
Trond Bagge, Norge

 

Senior solo sport 500 cc.

År Bane Guld Sølv Bronze
1961 Selskov Niels Møller,
Viborg
Bent Thomsen,
Struer
Kresten Aarup,
Aalborg
1962 Løvel Niels Møller,
Viborg
Søren Juul,
Viborg
Kresten Aarup,
Aalborg
1963 Løvel Kresten Aarup,
Aalborg
Preben Bollerup,
Esbjerg
Bent Thomsen,
Struer
1964 Løvel Søren Juul,
Viborg
Henning Thomadsen,
Randers
Finn Jørgensen,
Esbjerg
1965 Ørnedalen Bent Svenningsen,
Herning
Henning Thomadsen,
Randers
Erik Jensen,
Herning
1966 Løvel Carsten  Kühl,
Odense
Henning Thomadsen,
Randers
Bjarne Jeppesen,
Silkeborg
1967 Løvel Henning Thomadsen,
Randers
Carsten  Kühl,
Odense
Poul Nygaard,
Odense
1968 Frederikslyst P. Møller Christensen,
Odense
Carsten  Kühl,
Odense
Mogens Dam,
Aarhus
1969 Løvel Henning Thomadsen,
Randers
Carsten  Kühl,
Randers
Mogens Dam,
Aarhus

 

Senior solo sport 250 cc.

År Bane Guld Sølv Bronze
1961 Selskov Kurt W Petersen,
Ringsted
Aage Langthjem,
Randers
Erik Thomadsen,
Randers
1962 Løvel Erik Thomadsen,
Randers
Erhardt Fisker,
København
Chr. Christensen,
Aalborg
1963 Løvel Kurt W Petersen,
Ringsted
Erik Thomadsen,
Randers
Erhardt Fisker,
København
1964 Løvel Kurt W Petersen,
Ringsted
Erik Thomadsen,
Randers
Finn Pauli Thomsen,
Silkeborg
1965 Ørnedalen Finn Pauli Thomsen,
Silkeborg
Poul Jørgensen;
Horsens
Kaj Christensen,
Herning
1966 Løvel Chr. Christensen,
Aalborg
Erik Thomadsen,
Randers
Finn Pauli Thomsen,
Silkeborg
1967 Løvel Chr. Christensen,
Aalborg
Finn Pauli Thomsen,
Silkeborg
Poul Nygaard,
Odense
1968 Frederikslyst Chr. Christensen,
Aalborg
Finn Pauli Thomsen,
Silkeborg
Jørgen Johansen,
Hillerød
1969 Løvel Ernst Jensen,
Skive
Chr. Christensen,
Aalborg
Jørgen Johansen,
Hillerød

 

Junior sidevogn sport 500 cc.

År Bane Guld Sølv Bronze
1965 Løvel John Steffensen, AMK /
Ole Møller, AMK
Jørgen Eriksen, FMS /
Christian Madsen , FMS
Johs. Larsen, EMS /
J. Lambertsen, EMS

 

Junior solo sport 500 cc.

År Bane Guld Sølv Bronze
1965 Løvel P. Møller Christensen,
Odense
Engberg Laursen,
Horsens
Egon Jørgensen,
Odense

 

Junior solo sport 250 cc.

År Bane Guld Sølv Bronze
1965 Løvel Bjarne Jeppesen,
Silkeborg
Jørgen Johansen,
Hillerød
Mogens Christensen,
Aalborg