Karrebæksminde

Fakta:
Banens navn: Karrebæksminde Dirt Track
Banens ejer:  A/S Dirt Track Banen/ Næstved Motorklub
Adresse:  Enø, 4736 Karrebæksminde
Længde:  360 meter
Overflade:  Slagger
Banerekord:  1,12,4, 2/7 1939
Rekordholder:  Jack Parker, England.
Åbnet:  1932
Lukket:  1939

Kilde: NMK’s jubilæumsskrift m. flere.

I Smålandshavet syd for Sjælland ligger en lille ø ved navn Enø tæt ved Sjællandskysten ud for den lille by Karrebæksminde, faktisk kun afskåret fra Sjælland med en stribe vand af et stenkasts bredde.

 Karrebæksminde Enø
Karrebæksminde og Enø få km. Sydvest for Næstved, Banen lå næsten
helt ud til vandetved det grønne område.

Karrebæksminde-300x196
Luftfoto  af  Karrebæksminde Dirt track

 Her blev i 1932 åbnet en Dirt Track bane af et til formålet dannet aktieselskab A/S Dirt Track Banen. Afholdelsen af løbene på banen blev overgivet til Næstved Motor Klub, der var dannet samme år.

Hele området omkring Karrebæksminde og Enø var – og er – et populært ferieområde, og dirt track var en populær sommerforlystelse både for publikum i tusindtal og for kørerne, hvoraf det lykkedes at tiltrække mange af de mest kendte danske kørere sammen med mange berømte udenlandske, som også var kendt fra Roskildevejens Dirt Track ved København. Bl.a. ofte Svend Aage Engstrøm, Kaj ”Bugatti” Hansen, Morian Hansen samt australieren Jack “Bronco” Dixon.
Den lokale helt Hans Hansen kunne ofte køre lige op med de bedste, og ikke at forglemme tandlægen Frede Olsen, om hvem det fortælles, at han havde en hjælper til at holde sin cigar i ryttergården, mens han kørte på banen.

En formentlig medvirkende grund til at banen havde let ved at tiltrække så mange gode kørere, var de gode præmiepenge, som f.eks. i et handicapløb i 1936 var 250 kr. Det var den gang ca. end en halv måneds løn.

I forbindelse med dirt track løbene foregik der flere andre ting. Eksempelvis averterede Søkonditoriets Have, der lå ved stranden 3 minutters gang fra banen med gode parkeringspladser og servering af kolde snapse. Der nævnes intet om en eventuel forbindelse mellem de to ting.

Karrebæksminde Badehotel fulgte op med at avertere med koncert og bal efter løbene, og til sammenligning med pengepræmierne i løbene kostede fuld pension på hotellet fra 5,50 til 7 kr. pr. dag.

29. maj 1932. Åbningsløb.
Forud for banens åbning gik en lille ceremoni for indbudte gæster, medlemmer af Næstveds byråd, Politimesteren og byens motorsagkyndige, pressens repræsentanter og DMU’s repræsentant Valdemar Hoffmeyer. Politimesteren gav politiets tilladelse til løb, og Hoffmeyer gav DMU’s tilladelse. Der var mødt ca. 5000 tilskuere med store forventninger om en spændende dag med 14 starter. De fik, hvad de kom efter, skønt et par af løbene mistede spændingen på grund af maskinskader: Walther Ryle fra København var dagens mand, hvad angik præmiehøsten.

Resultater:

1. løb, Crack race
1. Walther Ryle                        1,26,5 min.
2. Christian Jørgensen            1,30,0 min.
3. Herman Larsen

2. løb, Stående start.
1. Sejr Dybro                           1,38,6 min.
2. Ferdinand Olsen                 1,39,5 min.
3. Kaj Johansen                      1,39,6 min.

3. løb. Pointløb
1. heat
1. Walther Ryle                4p.
2. Ingemann Rasmussen 3p.
Ejnar Hansen og Røpke udgik med maskinskade

2. heat
1. Walther Ryle                4p.
Ingen andre gennemført heatet

Slutstilling:
1. Walther Ryle                 8p.
2. Ingemann Rasmussen 3p.

4. løb Handicap
1. Svend Jensen
2. Ejnar Hansen
3. Brunnich
4. Christian Hansen

5. løb Rekordforsøg 4 omgange
1. Walther Ryle                       1,22,0 min.

5. juni 1932 
Grundlovsdagen, hvor 4000 tilskuere åbenbart foretrak at se dirt track i stedet for at gå til grundlovsmøder og høre taler. Medvirkende dertil var muligvis også, at skønhedsdronningen “Miss Europa” danske frøken Aase Clausen var engageret til at uddele præmierne.

Walther Ryle, der blot en uge før havde så stor succes, måtte døje med maskinproblemer og se sin banerekord blive slået.

Resultater.

1. løb, Rekordforsøg
1. Fr. Clausen                         1,21,4 min. ny rekord.
2. Leo Jørgensen                    1,23,3 min.

2. løb 4 omg. m. stående start.
1. Ferdinand Olsen                 1,32,5 min.
2. Emil Hansen                       1,33,2 min.

3. løb Crack race 4 omgange
1. Walther Ryle                       1,22,9 min.
2. Leo Jørgensen                    1,23,2 min.

4. løb
1. H. Larsen                            1,47,5 min.
2. H. Schou                             1,47,8 min.

5. løb Handicap
1. Leo Jørgensen                    1,30,6 min.
2. Ferdinand Olsen                 1,36,3 min.
3. Svend Hansen                    1,51,5 min.

6. løb Udfordringsmatch.
1. Leo Jørgensen                    1,23,4 min.
Udfordreren Ejnar Hansen fik motorstop på sidste omgang.

19.  juni, 1932.
Banen havde besøg af den engelske kører Buttler. 3000 tilskuere var mødt op og så bl.a.køreren Emil Hansen styrte og blive båret bevidstløs fra banen. Det var dog ikke så slemt som det så ud. Han havde fået styret i maven og tabt al luft. For en sikkerheds skyld blev han undersøgt på sygehuset, men kunne rejse hjem til København om aftenen.

Resultater:

1. løb Rekordforsøg.
1. Buttler                                 1,21,4 min. Tangering af rekord.
2. Røpke                                 1,21,7 min.

2. løb Rekordforsøg på standardmaskine.
Emil Hansen styrtede.

3. løb
1. Emil Hansen                      1,33,3  min.
2. Th Andersen                       1,36,1 min.

Slutheat
1. Emil Hansen                       1,28,9 min.
2. Th Andersen                       1,33,0 min.

 4. løb.
1. afdeling
1. Skovbjerg Hansen              1,23,4 min.
2. Buttler                                 1,23,7 min.

2. afdeling
1. Th. Clausen                        1,25,2 min.
2. Røpke                                 1,25,4 min.

3. afdeling
1. Skovbjerg Hansen              1,23,6 min.
2. Th. Clausen                        1,24,6 min.

5. løb
1. heat
1. Sejr Dybro                           1,43,1 min.
2. Kaj Johansen                      1,45,3 min.

2. heat
1. Peter Nielsen                      1,42,1 min.
2. Børge Bagger

Slutheat
1. Sejr Dybro                           1,42,8 min.
2. Peter Nielsen                      1,45,0 min.

Handicap
1. Skovbjerg Hansen              1,37,2 min.
2. Th. Andersen                      1,39,5 min.

14. august 1932
Banen havde sit hidtil største besøg (tallet ikke oplyst). Løbet forgik i en stegende hede, som fik skylden for flere maskinskader. I tiden fra det sidst refererede løb havde Baltzer Hansen presset banerekorden ned på 1,20,1 min..

Første løb var derfor rekordforsøg af både Ejnar Hansen og Baltzer selv, men ingen af dem havde heldet med sig. For Baltzers vedkommende tilmed en ødelagt motor.

2. løb havde kun 3 deltagere, og blev vundet af H. Bache, der som den eneste genneførte begge afdelinger.

3. løb var en match i 3 afdelinger mellem Walther Ryle og Th. Clausen. Ryle vandt med tiden 1,26,5 min. som bedste.

Baltzer og Skovbjerg kørte ligeledes en match mod hinden, Der vandt Baltzer 1. afdeling, mens Skovbjerg fik Maskinskade.
Skovbjerg tog revanche i 2. afdeling med tiden 1,24,7min. mod Baltzers 1,25,8. min.

I 3. afdeling fik begge kørere maskinskade, men det lykkedes dog for Skovbjerg at trille en defekt maskine over målstregn i tiden 1,30,0, mn.

Endnu en match stod mellem Ejnar Hansen og Ejnar Lorentzen. Efter at begge havde haft store maskinproblemer lykkedes det for Ejnar Hansen at hale sejren hjem.

I det store sluthandicap styrtede Holger Jacobsen lige foran Skovbjerg Hansen, der lynhurtig lagde sin maskine ned og undgik påkørsel. Det indbragte ham en konduitepræmie, blomster og klapsalver fra publikum.

21. August 1932, Dansk – Tysk landskamp
Med udsigt til torden og regn var tilstrømningen af publikum dalet til ca. 2000. Vejret var dog så venligt at holde tæt til stævnet var næsten færdigkørt. To tyske kørere, Hans Krons og Kurt Hecht skulle kæmpe imod to af Danmarks bedste, Baltzer Hansen og Walther Ryle. Det stod tidlig klart at tyskerne ikke havde samme styrke som danskerne. De fik kun en heatsejr i matchens første heat, da Walther Ryle af ukendte årsager “glemte” at køre i mål på sidste omgang. Baltzer var urørlig og vandt samtlige sine heat i landskampen. Stævnet indledtes som vanligt med banerekord forsøg. her forsøgte Hans Krons og Ryle sig, men ingen af dem kom i nærheden af Baltzers rekord på 1,20,1.min.

Resultater:

1. løb, Pointløb i 3 afdelinger.
1. Ejnar Hansen    7 point. bedste tid        1,24,0 min.
2. Th. Clausen       5 point
3. Ejnar Lorentzen 4 point.

2. løb, Crack race 2 afdelinger
1. Svend Olsen, bedste tid sammenlagt    2,54,3 min.
2. Hans Hansen                                         3,05,5 min.
Kun disse to fuldførte

3. løb. Dansk – Tysk landskamp
1. Heat: Danmark  4 point    –   Tyskland  5 point
2. Heat: Danmark  6 point    –   Tyskland  3 point
3. Heat: Danmark  7 point    –   Tyskland  3 point
Ialt:      Danmark 17 point    –   Tyskland 11 point

4. løb. Kammeratskabsmatch
8 omgange.parløb Kørerne i et par skiftedes under løbet.
1. Heat: 1. Ejnar Hansen / Kurt Hecht       2,50,0 min.
2. Baltzer Hansen / Svend Hansen           2,55,2 min.

2. Heat:
1. Baltzer Hansen / Svend Hansen
2. Ejnar Hansen / Kurt Hecht Ingen tider noteret.
Heatet druknede i en tordenskylle

Sluthandicap.
1. Hans Hansen                       1,40,8 min.
2. Hans Krons                          1,41,2 min.

Batzer Hansen
Baltzer Hansen, altid en populær mand
på Karrebæksmindebanen.

Som det ses af ovenstående var åbningsåret 1932 et særdeles aktivt begynderår, der gav stor optimisme for banens fremtid, men som flere andre steder var trediverne en periode med store – ikke mindst økonomiske – udfordringer.

24. juni 1934.  Dansk – Tysk – Australsk match.
Et godt sammensat program blev belønnet med mere end 5000 tilskuere, der fik nogle virkelig gode heat at glæde sig over. Tyske Alfred Rumrich og australske Bronco Dixon var hidkaldt for at give Baltzer Hansen kvalificeret modstand, men som resultaterne viser, kneb det især for Dixon.

1. løb.
1. Heat:
1. Willy Olsen                          1,28,0 min.
2. Ferdinand Olsen                  1,32,1 min.

2. heat
1. Willy Olsen                          1,29,5 min.
2. Ferdinand Olsen                  1,32,8 min.

2. løb, Trekantmatch:    
1. heat:    
1. Baltzer Hansen                    1,16,5 min. (ny rekord)
2. Bronco Dixon                       1,19,0 min.

2. heat:
1. Alfred Rumrich                     1,17,0 min.
2. Bronco Dixon                       1,19,0 min.

3. heat   
1. Baltzer Hansen                    1,16,8 min.
2. Alfred Rumrich                     1,18,0 min.
3. Bronco Dixon                       1,21,0 min.

3. løb, ekspertmatch.
1. heat.
1. Bøgh Mathiesen                 1,23,8  min.
2. Bach Sørensen
Ebbe Lundquist udgik

 2. heat.
1. Bøgh Mathiesen                  1,21,9 min.
2. Bach Sørensen
Ebbe Lundquist udgik igen.

3. heat.
1. Ebbe Lundquist                   1,21,6 min.
2. Bach Sørensen
3. Ejnar Knudsen

4. løb. Crack race
1. heat.  
1. ”Razz” Rasmussen              1,25,1 min.
2. Ejnar Knudsen                     1,26,7 min.
3. Kay Sørensen

2. heat.
1. Ejnar Knudsen                     1,25,6 min.
2. ”Razz” Rasmussen             1,26,8  min.
3. Kay Sørensen.

5. løb. Handicap
1. heat.   
1. Baltzer Hansen                   1,27,4 min. (130 m. tillæg)
2. Bach Sørensen                   1,29,5 min. (70 m. tillæg)
3. Bronco Dixon
4. Ferdinand Olsen.

2. heat.   
1. Alfred Rumrich                   1,27,2 min. (120 m. tillæg)
2. ”Razz” Rasmussen              1,31,0 min. (40 m. tillæg)
3. Bøgh Mathiesen

Slutheat.
1. Baltzer Hansen                    1,27,6 min.
2. Bach Sørensen                    1,48,1 min.

Heatet fik et mærkeligt forløb. De forrest kørende væltede, da de blev passeret af Baltzer og Rumrich. Senere væltede Bach Sørensen, men kom op igen og fortsatte. På sidste omgang fik Rumrich så stor en ”stråle” fra Baltzers baghjul, at han intet kunne se og derfor stoppede. Dengang brugte ”rigtige mænd” ikke motorbriller.

1. juli 1934.
Et stort publikum var samlet for at se den hjemlige Baltzer Hansen i kamp med svenske Torsten Sjöberg og australieren Bronco  Dixon. Desuden var der en række andre gode kørere på programmet, så man kunne vente en række spændende heat.
Forventningerne blev dog ikke helt indfriet, da flere kørere blev ofre for fald og maskinskader.

Resultater.
1. løb ”Stjernernes løb”
1. heat:
1.Torsten Sjöberg                    1,18,5 min.
2. Baltzer Hansen
3. Bronco Dixon

2. heat:
1. Torsten Sjöberg                   1,19,5 min.
2.Baltzer Hansen
3. Bronco Dixon

2. løb
1. heat:
1. Bøgh Mathiesen                  1,21,3 min.
2. Bent Jensen                        1,24,5 min.

2. heat:
1. Bent Jensen                        1,22,8 min.
2. Th. Clausen 1,43,1 min.

3. heat:
1. Bent Jensen                        1,20,8 min.
2. Th. Clausen                         1,21,4 min.

3. løb
1. heat:
1. Hans Hansen                      1,23,8 min.
2. Willy Olsen                          1,28,0 min.

2. heat:
1. Hans Hansen                      1,22,3 min.
2. Niels Nielsen                       1,28,3 min.

3. heat:
1. Baltzer Hansen                    1,20,3 min.
2. Hans Hansen                      1,24,2 min.

Udfordringsmatch:
1. Bronco Dixon                       1,20,0 min.
2. Bøgh Mathiesen                  1,20,3 min.

Udfordringsmatch:
1. Torsten Sjöberg                   1,20,0 min.
2. Th. Clausen                         1,23,5 min.

Sluthandicap:    
1. Baltzer Hansen
2. Bent Jensen
3. Torsten Sjöberg

15. juli 1934
Hedebølgen fra d. 1. juli fortsatte og var så stærk, at mange af kørerne fik vrøvl med deres motorer, fordi de ikke kunne finde ud af at justere karburator og tænding til de høje temperaturer.

Som sædvanlig var Baltzer Hansen dagens mand. Den tyske mester Sebastian Roth var hyret til at give ham modstand, men da hans maskine ikke nåede frem i tide, så han måtte køre på en lånt, og da han ikke kendte banens små finurligheder, var det så som så med modstanden.
I første løbs tre afdelinger var det kun århusianeren ”Razz” Rasmussen der fuldførte alle tre, hans bedste tid var 1,22,0. Til gengæld fuldførte Ejnar Knudsen fra København slet ingen.

5. juli 1936

Karrebæksminde 1
Forsiden af et Karrebæksminde program

Karrebæksminde 001Deltagerlisten i samme program (tydeliggjort)

6. juni 1938
Karrebæksmindebanen åbnede sæsonen. Der kørtes yderligere 3 løb med sæsonafslutning den 14. august, og i forhold til flere andre baner var man her mere økonomisk heldig, idet ingen af årets løb gav underskud, selv om overskuddet blev mikroskopisk.

2. juli 1939.  

Parker2

Jack Parker, England, uofficiel verdensmester i 1932 og 1934,
satte den sidste banerekord på Karrebæksminde dirt track.

Det var dog ikke økonomien men storpolitik og krig, der stoppede banen i 1939. Det hele fik en brat ende, da tyskerne i 1940 besatte Danmark, og efter krigen var det ikke muligt at få banen i gang igen. Den blev sløjfet, og hele området er siden blevet udlagt til bebyggelse med sommerhuse.

 

Såfremt du måtte være i besiddelse af informationer, historier eller billedmateriale
og andet om denne bane, som du venligst vil stille til rådighed for dette websted,
vær da venlig at gøre dette på kontaktsiden eller på e-mail adressen: sk@speedwaylife.com
På Forhånd mange tak.