Trædballe

Fakta:
Banens navn:  Trædballe Jordbane
Banens ejer:  Motorklubben ”Speed” Vejle
Adresse:  Vardevej 200, DK 7100 Vejle
Længde:  ? se note
Overflade:  Fasttromlet jord
Bredde langsider:  ?
Bredde sving:  ?
Banerekord:  1,20,2   Rekordholder:
Bent Kjeldsen, Vejle, 5. Juni 1957
Åbnet:  5/6 1955   Lukket:  1958
Note: Banens dimensioner er ikke oplyst, men ud fra køretider i heatene må den have været ca. 350 m. lang.
En kro, en polka, et udsigtspunkt og en motorbane.
(Kilde: Vejle Stadsarkiv)

Sig navnet Trædballehus, og de ældre generationer af danskere tænker straks på kroen og danserestauranten ved Vardevej i den nordvestlige udkant af den østjyske by Vejle.

Her udfoldede kroværten, komponisten og musikeren Frederik Iversen (1864 1948) sig i årene fra 1925 til 1937 sammen med andre musikere sig med lystig dansemusik, hvoraf hans egen komposition ”Trædballehus polka” var den mest kendte og ofte blev spillet i Danmarks Radio på den tid og mange gange siden.

http://www.spillefolk.dk/nodesamling/visnode.php?key=pk-trzdbal

Efter Iversens tid fortsatte etablissementet, genopbygget efter en brand i 1954 indtil lukning i 1975.

I området ved siden af kroen er der en høj bevokset bakke, hvor Frederik Iversen i 1930 indrettede et udsigtspunkt kaldet ”Himmelpinden” med en stor granitsten med inskription af et vers og en flagstang. Herfra havde man en fantastisk udsigt over Vejle by og helt udover fjorden.

          Træd.10Himmelpinden med den smukke udsigt

 Efter kroens lukning forfaldt stedet og blev helt overgroet, indtil det i 1996 blev genetableret som udsigtspunkt.

Vejle havde ikke haft en motorbane siden dirt track banen på Nørremarken ved Horsensvej lukkede i midten af 30-erne. Men i 1955 fik motorklubben ”Speed” i Vejle etableret en motorbane i det kuperede terræn vest for Himmelpinden. Til det formål skulle der udføres et meget stort udgravnings- og jordflytningsarbejde, som man fik udført frivilligt af soldater, der var hjemkommet fra tjeneste i Itzehoe i Tyskland og indkvarteret i Vejle. Deres indsats blev belønnet med en fest på Trædballehus.

5. Juni 1955 Banens indvielsesløb:
Med ca. 6000 tilskuere  blev  banen Grundlovsdag indviet med et løbsprogram, der indeholdt både solo- og sidevognsmaskiner, samt både kendte kørere samt mindre kendte hovedsageligt fra arrangørklubben. Banen måtte vel nærmest betragtes som en terrænbane, som den lå på en skråning. Noget knoldet og ujævn var den også, hvad der gav anledning til en del dramatik og flere styrt, alle dog ufarlige.

I ekspertklassen viste Erhardt Fisker fra København særdeles dristig kørsel og satte banerekord 1,20,7. Dette til trods måtte han dog bøje sig for Skanderborgenseren Aksel Müllers stabile kørsel.

Resultater
Ekspert 500 cc:
Nr.1. Aksel Müller,                    Skanderborg
Nr. 2. Erhardt Fisker,                København
Nr. 3. Jørgen Stabirk,                København.

Senior sport 500 cc.
Nr. 1. Arne Svendsen,              Silkeborg
Nr. 2. Børge Mørch,                  Kolding
Nr. 3. Knud Nielsen,                  Aarhus

Junior sport 500 cc:
Nr. 1. Henning Jensen,             København
Nr. 2. Knud Jørgensen,             Vejle
Nr. 3. Johannes Nedergaard,    Vejle

Ekspert sidevogn:
Nr. 1. Leo Petersen,                  København
Nr. 2. Egon Walther,                  København
Nr. 2. Børge Thy,                       København

Senior Sidevogn:
Nr. 1. Willy Baasch,                   Odense
Nr. 2. Erik V. Andersen,             Vejle
Nr. 3. Svend Schmidt,                Kerteminde

Handicap solo:
Jeppe Ussing,                           Børkop

Handicap sidevogn:
Hans Nielsen,                            Haderslev

Træd.9En drabelig kamp mellem sidevognskørerne.
Banen var ret krævende og noget ujævn.

23. juni 1955, velgørenhedsløb:
Næste løb var skt. Hans aften. Løbet var arrangeret til fordel for Landsforeningen for Vanføre for Vejle og Omegn. Vejret holdt tørt trods truende skyer, og efter løbet var der skt. Hans bål og festfyrværkeri. Tilskuertallet var ca. 5000.

Træd.1
Programforside fra Skt. Hans aftenløbet.

25. september 1955, sæsonafslutning.
Løbet var præget af mange afbud og kørere, der udgik af heats og nogle heat der blev helt aflyst. Tilskuertallet var ca. 2000. Ingen tvivl om at det begyndende efterårsvejr satte sit præg på begivenheden. Det var en af de få gange, special 500 cc klassen kørte på banen, og det var ingen succes. Banen var for ujævn til de lette maskiner med de stive bagstel og den korte forhjulsaffjedring.

Kun 2 af de fire planlagte heats blev gennemført, og køretiderne var for nogle op mod 30 sekunder langsommere end i senior solo klassen.

Træd.11

Her ses banen fra en anden vinkel, der giver et overblik over terrænet. Køreren på billedet menes at være Gunnar Spitfejer på JAP. Læg mærke til højdeforskellen udenfor volden i det næste sving, I et løb d.10. juni 1956 røg sidevognskøreren H. Bakmann Skovsen ud over volden og ned ad skrænten bagved uden at komme til skade. Kun sidevognsmanden slog sit ene ben.

Træd.2Sidste løb i sæson 1955.

22. april 1956, sæsonåbningsløb:
Banen åbnede ufortrødent sæsonen i et strålende vejr og med 3700 tilskuere, der med hele syv klasser og en sejr i junior sidevogn til den lokale Erik From Pedersen og en andenplads til den ligeledes lokale Niels Wissing i senior solo fik meget at glæde sig over.

Træd.3

Program fra åbningsløbet 1956.

Resultater:
Special 500 cc:
Nr. 1. Otto Nielsen                    Odense,        16 point
Nr. 2. Gunner Jensen,               Aarhus           8 point
Nr. 3. Kaj Jensen,                      Viborg            8 point

Junior std. 500 cc
Nr. 1. Poul Sørensen,               Aarhus          14 point
Nr. 2. Bent Christensen,           Ålborg            8 point.

Senior Sidevogn:
Nr. 1. Orla Nielsen,                   København   9 point
Nr. 2. Gutfeld Lehd,                   Vejle,            9 point
Nr. 3. K. Christensen,                Ålborg           5 point

Junior Sidenvogn:
Nr.1. Erik From Petersen,         Vejle             10 point
Nr. 2. Kaj Voigt,                         Horsens        8 point.
Nr. 3. Erik Bob Jensen,             Horsens        5 point

Handicap solo
Nr. 1. Niels Møller,                    Viborg
Nr. 2. Knud Petersen,                Aarhus
Nr.3. Chr. Christensen               Ålborg

Handicap sidevogn.
Nr.1. Hans Chr. Andersen,        Odense
Nr. 2. Günther Bommé,             Haderslev
Nr. 3. Erik Bob Jensen,             Horsens

10.juli 1956
Her var sidevognsklassen meget stærkt besat med Willy Baasch fra Odense og H. C. Callesen fra Aabenraa i spidsen.Selv om Willy Baasch er noteret for banerekord 1,25,0 for sidevogne, var det ”Calle”, der var stærkest den dag.
Konkurrencen var så tæt, at maskinerne flere gange rørte ved hinanden.

I senior solo var Silkeborgenseren Arne Svendsen urørlig og vandt alle sine 4 heat i suveræn stil

 

Træd.13
Arne Svendsen, dagens mand i Senior runder det ujævne sving i fornem stil.

Han havde kørernummer 1 i programmet,
selv om der er nummer 11 på cyklen.

 Resultater:
Senior solo A:
Nr. 1. Arne Svendsen,              Silkeborg
N2. 2. Hans Peter Boisen,        Aarhus
Nr. 2. Jørgen Jensen,                Næsby

Senior solo B:
Nr. 1. Oluf K. Jensen,                Vejle
nr. 2. Niels Wissing,                  Vejle
Nr.3. Karl M. Jensen,                Odense

Junior solo:
Nr. 1. Bent Kjeldsen,                 Vejle
Nr. 2. Poul Sørensen,                Aarhus
Nr. 3. Bent Larsen,                    Vejle

Senior sidevogn:
Nr. 1. H. C. Callesen,                Aabenraa
Nr. 2. Erik  Andersen,               Odense
Nr. 3. Erik Dalsgaard,               Vejle

Junior sidevogn:
Nr.1. Erik V. Andersen,             Vejle
Nr. 2. Gutfeld Lehd,                  Vejle
Nr. 3. Günther Bommé,           Haderslev

skanna0010

Sidevognsfeltet på vej ned fra det høje sving.

skanna0009 (3)

Her er H. C. Callesen (18) i front tæt fulgt på inderbanen
af Willy Baasch (17)
, Erik Andersen (19) og Erik Dalsgaard (20)

 5. Juni. 1957, sæsonåbning:
Her var der indlagt en letvægtsklasse på 175 cc. Som det fremgår af nedenstående resultater havde disse små motorcykler ikke nogen let dag på den tunge bane.
Generelt kunne man sige, at standard motorcykler på 500 cc var de mest velegnede. Deres motorkraft var tilstrækkelig, og deres gode affjedring gjorde kørernes tilværelse tålelig.

Træd.6

Ofte var der mange kørere, der udgik af løbene på Trædballe, men d. 5/6 1957var en af de bedre. Her fuldførte de fleste,  og især Senior solo, endda i ganske pæne tider samt en banerekord.

 

23. juni 1957, Skt. Hans løbet:
Det er det sidste løb på Trædballehus motorbane, vi har program fra.
Banen eksisterede frem til 1958, men der blev ikke kørt flere løb på den.

Området Trædballe ændrede karakter med flere tilflyttere og villabebyggelser, og efterhånden begyndte klagerne over støj og støv at komme. Det medvirkede stærkt til banens lukning.
Banen er sløjfet og helt uden efterladte spor i det smukke grønne område.

Træd.7

Programmet indeholdt en alle mod alleSidevognsmatch.
Her under er scorekortet.

Træd.8

 

Fra 1958 til 1971 var der et friluftsteater og en Zoo ved ”Himmelpinden”.

Såfremt du måtte være i besiddelse af informationer, historier eller billedmateriale
og andet om denne bane, som du venligst vil stille til rådighed for dette websted,
vær da venlig at gøre dette på kontaktsiden eller på e-mail adressen: sk@speedwaylife.com 
På Forhånd mange tak.