Odense By

Byen Odense, som er den trediestørste by i Danmark har gennem mange år haft et blandet forhold til motorsport. Med to store motorklubber som Fyns Motor Sport (1924) og Sportsmotorklubben Odin (1938) og enkelte små klubber med kortere levetid, har interessen ikke fejlet noget, og alle grene af sporten har været repræsenteret, både biler og motorcykler lige fra motororienteringsløb, pålidelighedsløb og trials til baneløb som dirt track/speedway, Motocross, isløb og sågar et løb på betoncykelbanen i Bolbro. Skønt der ingen mulighed for road racing findes på øen, har denne gren dog også været repræsenteret.

smofms

Den første danske dirt track bane i Danmark udenfor København blev i 1930 anlagt af Fyns Motor Sport i Kildemosen i Odenses vestlige udkant, og umiddelbart efter 2. verdenskrigs afslutning kom man i gang med både bil- og motorcykelløb på travbanen, og snart derefter med international speedway på Atletik Stadion.

Skønt Danmarks Motorunion for adskillige år siden opløste landsdelsunionerne i Jylland og på Sjælland, valgte de fynske klubber at fortsætte samarbejdet i Fyns Motor Union, vel vidende at denne ikke eksisterede i DMU regi.

Dette samarbejde opløstes i 2007, men eksisterer uformelt som et samarbejde mellem de fynske klubber, når hjælpende hænder behøves.

Politisk set er billedet mere uklart. Odense er som by karakteriseret ved en ret lille og gammel bykerne omgivet af store områder med lav og spredt bebyggelse, hvad der stort set gør det umuligt at finde en placering af en motorbane, der kan opfylde miljøbestemmelserne vedrørende støj i omgivelserne.

Fangelbanen blev lukket i 80-erne, men med Odense Kommunes hjælp fik SMO indrettet en speedway i Korsløkkedistriktet i byens østlige ende. Den er, skønt kun tilladt til 85 cc. og micro speedway, dog et positivt udtryk for politisk velvilje.

Omvendt er det gået for Fyns Motor Sport, som efter adskillige års miljømæssigt og politisk tovtrækkeri har mistet sin fortrinlige moto cross bane ved Højbjerg vest for Odense.