“De glemte mestre”

Danske langbane mesterskaber i solo sports- og standardklasser 1932 – 1973

1947 – 1973:
Perioden fra 1947 til 1973 afspejlede efterkrigstidens motorsports udvikling og på sin vis den almindelige befolknings motorisering, først med ældre køretøjer, der havde været opstaldet under krigen og som genopstod til ære og værdighed. Senere tilkom nye køretøjer i takt med den stigende import heraf.
Mange kørere benyttede den samme motorcykel til daglig transport og i fritiden til forskellige former for motorløb.

I tresserne dalede publikums interesse for motorløb på grund af et stigende antal fritidstilbud, og dermed også antallet af aktive kørere. Da interessen efter 1971 begyndte at vende tilbage, var det næsten udelukkende specialklasserne, der fik tilgang af kørere. Det sidste standardmesterskab blev afviklet i 1973 i 250 cc. som den eneste klasse.

Mesterskabsløbene var karakteriseret af mange klasser med slagvolumen fra 50 cc. til 500 cc. solomaskiner, der alle var benzindrevne, i modsætning til specialklassernes metanol.

Grænserne for standardklasser var flydende, da ændringer på motorcyklerne var tilladt. Blot skulle stel og motor være identisk med det mærke, maskinen var anmeldt som. Det var op til den tekniske kontrollant at afgøre, om en cykel kunne godkendes som standard, og det medførte af og til protester.

Nogle mærker havde sportsmodeller, der ikke afveg meget fra standardmodeller, bortset fra et højere kompressionsforhold og højere HK-effekt. I enkelte tilfælde kørte disse sportsmodeller i en klasse for sig selv.

Klasse

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

1932
250 cc. solo Carl Topp Svend Aage Sørensen Arne Fog
350 cc. solo Svend Aage Sørensen Tage Schmidt Carl Topp
1933
250 cc. solo Agner Hansen Holm Madsen Peter Nielsen
350 cc. solo Svend Aage Sørensen Ivan Jensen Tage Schmidt
1934
250 cc. solo Leif Hirsborg Børge Hansen Carl Henriksen
350 cc. solo E. Truelsen Leif Hirsborg Edvard Jensen
1935
250 cc. solo Leif Hirsborg Carl Henriksen Ingen tredie.
350 cc. solo Erik Orth Hans Frederiksen Agner Hansen
1936
250 cc. solo Svend Aage Sørensen
350 cc. solo Erik Orth Svend Aage Sørensen Bent Larsen
500 cc. solo Freeman Steensen Ejnar Knudsen Axel Nielsen
1937
350 cc. solo Svend Aage Sørensen  Tage Brautsch Erik Orth
500 cc. standard Charles Christiansen Holger Hansen Aage Andersen
1938
250 cc. solo Irving Jensen (Irvinger) Agner Hansen Anders Pedersen
350 cc. solo Erik Orth Agner Hansen Finn Larsen
500 cc. standard Orla Knudsen Aage Andersen Johannes Nielsen
Mellem 1939 og 1946 kørtes ikke på grund af krigen
1947
250 cc. solo Henry Sørensen Viggo Bender Agner Hansen
350 cc. solo Ejnar Andersen Erik Melhede Lauritz Amstrup
350 cc. special N. V. Jensen Irving Irvinger Agner Hansen
500 cc. standard Kaj Holck Mogensen Helge Kamuk Svend Schmidt
1948
250 cc. solo Svend Aage Sørensen Preben Pedersen Leif Bech
350 cc. solo Peder Staal Jensen Ejnar Andersen Kiehn Berthelsen
350 cc. special N. V. Jensen Svend Aage Sørensen Peder Nielsen
500 cc. standard Agner Hansen Ejvind Hansen Leif Bech
1949
250 cc. solo Preben Pedersen Erling Jensen Frits Madsen
350 cc. solo Poul Kalør N. O. Jensen Finn Larsen
350 cc. special Aage Andersen N. V. Jensen Jens Nielsen
500 cc. standard Knud Nielsen Poul Kalør Niels Blumensaadt
1950
200 cc. solo Johannes Hansen Erik Krog Ingen fuldført
250 cc. solo Erik Wincentz Svend Aage Sørensen
350 cc. solo Ib Nielsen Henrik Bækgaard Eiler Svendsen
500 cc. standard Aage Iversen Ejvind Hansen Ernst Østerlund
1951
50 cc. Sport Bent Jensen Thor Pedersen Otto Pedersen
175 cc. solo Henrik Wozny Erhardt Fisker Kiehn Berthelsen
350 cc. solo Arne Svendsen Ejler Svendsen Erhardt Fisker
500 cc. standard Johannes Mygind Ernst Østerlund Robert Rasmussen
500 cc. Sport Niels Blumensaadt Axel Jensen Henry Vorre
1952
Ikke kørt
1953
175 cc. solo Kiehn Berthelsen Hans Peter Boisen Erhardt Fisker
250 cc. solo Gunnar Williams Aage Iversen Holger Iversen
350 cc. solo Henrik Bækgaard Erhardt Fisker A. Mikkelsen
500 cc. standard Johannes Mygind Ernst Østerlund Knud Nielsen
1954
Ikke kørt
1955
175 cc. solo Henrik Bækgaard Kjeld Jensen G. Andersen
350 cc. solo Mogens Kjær Hansen Henry Kjærgaard Harry Hansen
500 cc. sport Søren Juul Arne Svendsen Børge Mørch
1956
175 cc. solo Axel Jensen Kjeld Jensen Erhardt Fisker
250 cc. solo Arne Pander Niels Blumensaadt Harry Christensen
350 cc. solo Harry Hansen Bent Rasmussen Henry Kjærgaard
500 cc. sport Knud Nielsen Søren Juul Niels Møller
 1957
 175 cc. solo  Kjeld Jensen  Svend Larsen  Torben Dahl
 250 cc. solo  Arne Pander  Henry Vorre  Harry Christensen
 500 cc. Sport  Hans Peter Boisen  Bent Thomsen  Niels Møller
1958
175 cc. solo John Arendtsen Axel Jensen Svend Larsen
250 cc. solo Henry Vorre Harry Christensen Thorkild Kirk
500 cc. sport Knud Nielsen Søren Juul Peter Søby
1959
250 cc. solo Preben Bollerup Erik Thomadsen Christian Christensen
500 cc. Sport Søren Juul Knud Nielsen Bent Svenningsen
1960
250 cc. solo Preben Bollerup Christian Christensen Erik Thomadsen
500 cc. sport Søren Juul Niels Møller Poul Jørgensen
1961
250 cc. solo Erhardt Fisker Aage Langthjem Erik Thomadsen
500 cc. sport Søren Juul Niels Møller Bent Thomsen
1962
250 cc. solo Kurt W. Petersen Egon Walther Niels Møller
500 cc. sport Søren Juul Niels Møller Bent Thomsen
1963
250 cc. solo Kurt W. Petersen Erik Thomadsen Erhardt Fisker
500 cc. sport Poul Jørgensen Ingvard Jensen
1964
250 cc. solo Finn Pauli Thomsen Kurt W. Petersen Erik Thomadsen
500 cc. sport Søren Juul Kr. Aarup Finn Jørgensen
1965
250 cc. Finn Pauli Thomsen Carsten Bryde Nielsen Jens Munkedal
500 cc. Preben Møller Christensen Erik Jensen Bent Svenningsen
1966
250 cc. Christian Christensen Erik Thomadsen Carsten Bryde Nielsen
500 cc. Preben Møller Christensen Carsten Kühl Bent Svenningsen
1967
250 cc. Finn Pauli Thomsen Erik Thomadsen Th. Bak Nielsen
500 cc. Henning Thomadsen Poul Nygaard Peter Meder
1968
250 cc. Finn Pauli Thomsen Christian Christensen Mogens Christensen
500 cc. Henning Thomadsen Preben Møller Christensen Willy Mathiasen
1969
250 cc. Carsten Jørgensen Ernst Jensen Hans J. Nielsen
500 cc. Henning Thomadsen Carsten Kühl Mogens Dam
1970
250 cc. Henning Thomadsen Carsten Jørgensen Ernst Jensen
1971
250 cc. Carsten Kühl Poul J. Larsen Ernst Jensen
1972
Ikke kørt
1973
250 cc. Carsten Jørgensen Poul J. Larsen Preben Jensen