Bogense Store Stegø

Bogense Motor Klub blev stiftet i 1938 og har i sin levetid haft et utal af aktiviteter, der omfatter Trials og baneløb samt i krigsårene også cykelløb. Desuden en del selskabelige aktiviteter og bankospil.
Klubben har i sin levetid haft tre baner til jordbaneløb.

Banen i Hårslev fra 1939,
Banen på Østerø fra 1946 til 1954,
og endelig banen på Store Stegø, som lukkede i 1984.

Siden har klubben lejet sig ind på andre baner, i en periode i samarbejde med banen i Munkebo, og derefter i Fjelsted.
Den tidligere så store og aktive klub begrænsede sine aktiviteter til et old boys hold i Danmarksturneringen, og har nu efter 75 år indstillet driften.

Ved  Store Stegø – en lille halvø nordøst for Bogense anlagdes ( Årstal mangler) en bane, som skulle omfatte både minispeedway og 500 cc speedway.

BMK

 Motorbanens omtrentlige placering indtegnet efter hukommelse på kortet.
Knallertbanen med forlængelsen  til 500 cc i den nordlige ende

På billedet kan man se, at banen var delt i to afsnit.  Efter Minibanens første sving var langsiden for 500 cc var forlænget op til svinget mod nord. Sikkerhedshegner bestod at dækstabler fyldt med jord. Startgrind  og dommertårn ved den østre langside og sving 3 – 4 var fælles for begge baner.

Denne byggemåde betød, at svingene for 500 cc kørerne var snævre og krævede særdeles god svingteknik af kørerne, hvis farten skulle holdes høj.

Bogense sv 3

Sving 3 & 4 var fælles for 50 og 500 cc

Bogense siste hold
Det allersidste mini speedway hold på Bogene banen 1982

Fra venstre Thomas Kjær, Bo Christoffersen,
Michael Kristensen og Mogens Kjær

1981

Træningsstævnerne i Bogense var populære. Der var præmier og gaver til alle,
her i 1981samlet foran banens dommertårn. Formandens datter Maibritt
forestod uddelingen. I billedets højre side anes knallertbanens sving 1
og forlængelsen af langsiden hen til 500 cc banens sving 1.

Da Bogense Motorklub efter 1982 ikke havde noget hold i minispeedway, blev banen bygget om, således at minibanen blev sløjfet, og 500 cc banen fik større radius i svingene , der samtidig blev bredere. Banelængden blev 300 meter.
Banen var derefter i brug til træning i en sæson.

Der opstod dog uventede problemer, idet det viste sig, at EU havde erklæret området for et habitatsområde, d.v.s. et hvileområde for trækkende vildgæs. Med baggrund i dette dekret gennemførtes i Fyns Amt og Bogense kommune en meget sendrægtig sagsbehandling, inden det endelige afslag på miljøgodkendelsen blev givet.

Banen blev derefter sløjfet i 1984. Bogense Motorklub deltog i en periode i samarbejdet omkring Munkebo Speedwaycenter, men trak sig ud, da de årlige omkostninger var for høje i forhold til lubbens beskedne aktivitet.
I de senere år har klubben kun haft et old boys hold, som på lejebasis fra gang til gang har brugt Fjelsted Speedway til sine hjemmematcher.

 

Såfremt du måtte være i besiddelse af informationer, historier eller billedmateriale
og andet om denne bane, som du venligst vil stille til rådighed for dette websted,
vær da venlig at gøre på e-mail adressen:  sk@speedwaylife.com
På Forhånd mange tak.