Holbæk Dirt Track

Fakta:
Banens navn:
Holbæk Dirt track
Banens ejer:
Holbæk & Omegns Motorklub
Adresse: Taastruphøj, Roskildevej, Holbæk
Længde 366 meter.
Overflade: Slagger
Banerekord: 1,19,2. 5/11-1933
Rekordholder: Baltzer Hansen, København
Åbnet: 12/6 1932
Lukket: 1934

Henning Hansen, Kalundborg har leveret en betydelig mængde stof til denne artikel

Den første dirt track bane i Holbæk blev anlagt lige udenfor bygrænsen tæt ved hovedlandevejen til Roskilde.

I takt med, at der i flere danske byer, især jyske, omkring 1930 – 32 foranlediget af det udstedte forbud mod motorløb på landevejene, anlagdes nye dirt track baner, dannedes der i april 1932 i Holbæk et konsortium hvis talsmand var teaterdirektør Elith Petersen med det formål at skaffe byen en bane. Det omtaltes at konsortiet rådede over en kapital på ca. 10.000 kr.

Ved et møde på Nicolaisens Hotel i Holbæk d. 3. maj 1932 fremlagde formanden for Holbæk og Omegns Motorklub (HOM) Guldsmed Mathiesen et forslag fra dirt track konsortiet om et samarbejde, som straks vandt tilslutning.
HOM havde tidligere modtaget et tilbud fra banen i Karrebæksminde ved Næstved, som på det tidspunkt var den eneste bane udenfor København, om at kunne afholde løb der, men naturligt nok ville man helst køre sine løb hjemme i Holbæk.

 holbæk
Satellitbillede af Holbæk 2012. Pilen A peger på Taastruphøj.
I 1932 var der ca. 1 km. ind til bygrænsen derfra.

Der indledtes forhandlinger med ejeren af Taastruphøjs jorder gårdejer Chr. H. Nielsen, og den 21. maj kunne en lejekontrakt for ca. 5 tdr. land underskrives og anlægsarbejdet kunne begynde.

Efter datidens forhold var det et moderne anlæg med gode tilkørsels- og parkeringsforhold og med ryttergården lagt på inderkredsen. Banehegnet var flettet ståltråd. Tilskuerkapaciteten var omkring 6000. Drivkraften bag banen var HOM’s formand og E. Frederiksen, der var daglig leder af banen.
Man lagde planer om at køre 12 til 14 løb i 1932. Det gik dog ikke sådan.

Søndag d. 12. juni 1932
Der var næsten fuldt besat på tilskuerpladserne på åbningsdagen, hvortil man havde engageret så kendte ryttere som Morian Hansen, Ejnar Knudsen og Aage Wagner fra København, samt udvalgte lokale kørere.

Da banen nærmest på rekordtid var nyanlagt, var belægningen stadig noget løs og ujævn, hvad der resulterede i adskillige vælteture for kørerne, dog uden at nogen kom noget til.

Ejnar Knudsen foretog et banerekordforsøg, men med en afstigning undervejs nåede han tiden 1,55,6. En tid der ikke havde mange chancer for at overleve som rekord. I det hele taget var Knudsen forfulgt af uheld. Netop som han var nået frem i spidsen for dagens handicapløb væltede han igen.
Morian var dagens helt. Han vandt både det indledende handicapheat og slutheatet, samt en udfordringsmatch mod Ejnar Knudsen. En holdmatch mellem København og Vestsjælland endte uafgjort 5 – 5. I matchen nåede Aage Wagner ned på tiden 1,44,0 som uofficiel rekord.

Åbningsløbet vandtes af Gunnar Nielsen fra Lejre og et begynderløb over 3 omgange vandtes af H. Bache fra Jyderup.

HOM6
Der køres frem til start på Holbæk dirt track bane i 1932.

Søndag d. 19. juni 1932
Allerede ugen efter var der igen løb på banen. Forinden havde flere røster udtrykt betænkelighed ved at lægge løbene så tæt, at publikum måske blev mættet og tabte interessen. Ganske rigtig var tilskuertallet også noget lavere end på åbningsdagen, men det blev forklaret med at der samtidig var et stort svømmestævne i byen. Bent Jensen fra Odense skulle have kørt et rekordforsøg mod Aage Wagner tid på 1,44,0, men det gennemførte han ikke. Derimod vandt han et crack race (flyvende start) over Ejnar Lorentzen og Ingemann Rasmussen. Holdmatchen mellem Fyn og Sjælland blev vundet 16 – 14 af Sjælland. Banen blev endnu en gang kritiseret for sin løse belægning, og især det ene sving kostede en del grimme styrt, dog heldigvis uden større skader.

Publikum tilkendegav tydeligt, at de savnede Morian Hansen på banen. Men hvad de ikke vidste, var, at den lille mand, der gik rundt på inderbanen med en sixpence på hovedet og en lille pige på armen, var deres erklærede yndling.


Søndag d. 26. juni 1932

Kritik eller ej. Banen fortsatte og havde engageret de svenske ryttere Rudolf ”Rulle” Jønsson og Åke Jønsson til en dansk-svensk match mod Helge Jensen og Aage Wagner fra København. Rudolf Jønsson havde vist fornem kørsel under lørdagens træning, men om søndagen væltede han i begge afdelinger, så Helge Jensen vandt uden besvær.

Svend Aa. Sørensen fra København kørte på banen for første gang og havde succes med at vinde både standard handicap og et australsk forfølgelsesløb. Aage Wagner udgik fra dagens løb med en sammenbrændt kobling. Undervejs satte Helge Jensen banerekorden ned til 1,29,5.

I avisomtalen af løbet dagen efter blev det kritiseret, at banen ikke, som det normalt var kutyme, af høflighed overfor de svenske gæster, havde flaget med det svenske flag. Det eneste af slagsen var et lille et, som banens restauratør Mellerup Jensen havde hængt op på banens restaurant. I det hele taget var der – bortset fra nogle iskageflag – ikke mange flag på banen.
Journalisten kritiserede også, at banens højttaleranlæg spillede de samme plader om og om igen, og at der også spilledes, mens der blev kørt, så man ikke kunne høre motorerne.
Helt ekstraordinært havde arrangørerne en time før løbet inviteret publikum indenfor hegnet, men det faldt desværre sammen med, at vandvognen kørte rundt og vandede banen, så der var mange, der fik en våd trøje.

Søndag d. 3. juli 1932
Morian og Ejnar Knudsen kørtemod hinanden i en match over 2 indledende heat og et slutheat. Ejnar Knudsen vandt overraskende i sammenlagt tid 3,55,8 minut, mens Morian brugte 4,07,8.
Sjællandsløbet blev vundet af Kaj Johansen fra Høng, og en udfordringsmatch mellem H. Bache fra Jyderup og Peter Nielsen fra Slagelse blev vundet af sidstnævnte.
Morian var favorit i et australsk forfølgelsesløb, hvor han startede bagerst, men efter en halv baneomgang sprang hans kæde, og så mistede publikum interessen.
Dagens sidste løb var et handicap, hvor Ejnar Knudsen og Morian var sat så langt tilbage, at de ingen chance havde for at nå op. Det var publikum stærkt utilfredse med og ikke mindre, da Morians motor ikke ville starte.

Den 29. juli 1932 meddeltes i Holbæks Amtstidende, at dirt track banen foreløbig var standset. Danmarks Motor Union ville ikke godkende løbene, banen var ikke ledet på en økonomisk forsvarlig måde, og motorklubben trak sig ud af samarbejdet. Derefter lå banen stille i mere end et år.

På motorklubbens generalforsamling i januar 1933 blev motorbanens fremtid drøftet under eventuelt. Der blev stillet forslag om nye former for løb, og der blev spurgt efter klarhed om ejerforholdene til banen, og hvad der fremtidigt skulle ske med denne.

I maj 1933 var det store spørgsmål, om den nyindførte forlystelsesskat ville umuliggøre dirt track.
Det besluttedes, at der skulle køres et sæsonåbningsløb 2. Pinsedag.
Dette stævne blev imidlertid aflyst, da konsortiets talsmand meddelte, at alle kørere allerede var optaget til anden side indtil juli, og hvad der måske var den egentlige årsag, der skulle foretages nogle kostbare istandsættelser på baneanlægget, som der ikke var råd til.

En ny partner trådte ind på scenen i skikkelse af Danske Banerytteres Motorklub, der skrev lejekontrakt om overtagelse af banedriften i lighed med hvad den med held havde gjort i Karrebæksminde og på Roskildevejens dirt track. Det blev vedtaget at genåbne banen i september 1933.

Dette medførte at HOM følte sig foranlediget til at indrykke en annonce i Holbæk Amtstidende med følgende tekst:
”På given foranledning undlader Holbæk og Omegns Motorklub ikke at meddele, at klubben ingen som helst forbindelse har med Hr. Elith Petersens dirt track bane.”

24. september 1933.
Selve stævnet samlede kun et skuffende antal tilskuere. mellem 800 og 1000. I en Dansk – Svensk match i tre heat vandt Ebbe Lundquist første heat i dagens bedste tid 1,27,4 for 4 omgange. Andet og tredje heat blev begge vundet af Thorkil Clausen, København.
Et crack race (flyvende start) over tre heat fik Ejner Hansen som vinder af første heat og Børge Mathiesen som vinder af de to næste. Holbæk-løbet ligeledes over tre heat fik et mærkeligt forløb.
I første heat blev Hans Hansen fra Næstved diskvalificeret for ved usportslig indenomskørsel at forvolde en anden kørers styrt. Trods diskvalifikationen fik Hansen lov til at deltage i omkørslen af heatet, som han så vandt. Andet heat vandt Lauritz Christiansen foran den lokale Th. Olesen. I slutheatet lagde Hans Hansen alle konkurrenter bag sig og fuldbyrdede den endelige sejr.
Dagen afsluttedes med et handicapløb med 10 deltagere.
Efter sidste heat fik en køreraspirant Jens P. Hansen lov til nogle prøveomgange, der endte med styrt, hjernerystelse og en tur på sygehuset for den unge mand.

Søndag d. 1. oktober 1933
1500 tilskuere besøgtebanen i smukt efterårssolskin, men fik noget af fornøjelsen spoleret af skyer af sort støv fra banen, der ikke var vandet ordentligt.
Baltzer Hansen indledte dagen med at slå Morians gamle banerekord på 1,24,0 med en ny på 1,20,8.
Efter dagens crack race stod de københavnske ryttere Ingemann Rasmussen og Thorkild Clausen lige med hver 5 point. I skilleheatet sejrede Thorkild Clausen.
Em såkaldt Stjernematch mellem Baltzer Hansen og Kaj ”Bugatti” Hansen blev suverænt vundet af Baltzer Hansen med to heatsejre.  Hans Hansen fra Næstved vandt det australske forfølgelsesløb foran Ejnar Hansen. Th. Olesen, Holbæk vandt Taastruphøj løbet, og det store sluthandicap blev vundet af Anders Petersen foran Thorkild Clausen. Baltzer Hansen udgik med motorskade.

15. oktober 1933
Banerytternes Motorklub sluttede sit officielle lejemål med et løb på banen for øjnene af 3000 tilskuere, der fik det store gys ved et farligt styrt, der ramte den unge københavnske komet Emil Hansen lige foran den kendte kører Bøgh Mathiesen. Denne brugte sin store erfaring ved lynhurtigt at lægge sin maskine ned og undgå at påkøre den styrtede. Således blev en truende ulykke reduceret til et par småskrammer. Det indbragte omgående Mathiesen en konduitepræmie.
I øvrigt havde samme Mathiesen forinden sensationelt vundet det store crack race foran Thorkild Clausen og svenske Ebbe Lundquist. Chr. Petersen vandt Taastruphøj løbet foran Hans Hansen, der til gengæld vandt dagens sidste løb, det store Handicap.

Søndag d. 5. november 1933.
Skønt Banerytternes Motorklubs lejemål var udløbet, var det alligevel den, der stod for et velgørenhedsløb  Inden stævneåbningen underholdt Holbæk Orkesterforenings 10- mands hornorkester med musik i en time. Derefter overtog motorerne de lydmæssige præstationer.
Først ved at Holbæk køreren Th. Olsen satte ny banerekord for standardcykler med 1,38,0 min. og dermed slog Aage Wagners gamle rekord på 1,44,0. Så tog Baltzer fat og aflivede sin egen 14 dage gamle rekord med tiden 1,19,2, der blev den sidste og endelige rekord på Holbæk dirt track.
Ingemann Rasmussen vandt begge afdelinger af crack race. Hans Hansen fra Næstved vandt 1. afdeling af Taastruphøj løbet mens Anders Petersen, Femhøj vandt både anden afdeling og slutheatet.
I pausen indtog løberne fra Fodsportsklubben banen og løb 5 omgange.
I de indledende handicap vandt Hans Hansen, Thorkild Clausen og Anders Petersen hver et heat.
Slutheatet med 6 ryttere blev vundet af Ingemann Rasmussen med Thorkild Clausen på andenpladsen.
Dagens pæne overskud gik til julevelgørenhed blandt trængende i Holbæk

I 1934 havde banen et meget ambitiøst skema med 14 planlagte løbsdage.
Banerytternes Motorklub stod igen for at arrangere løbene. Men desværre kunne planen ikke gennemføres, fordi banen tabte en sag i Landsskatteretten om efterbetaling af 40 % afgift på entrebilletterne. Det medførte konkurs for banen.Af de 14 løb blev kun to afholdt.

mandag d. 26. marts 1934
2. Påskedag, ca. 1200 tilskuere havde indtaget siddepladserne, og deres hovedinteresse syntes at være varm kaffe og varme pølser fra salgsboderne.
Hovedattraktionen skulle have været en Dansk – Svensk match mellem Ebbe Lundquist og Bøgh Mathiesen, men den fusede ud, da københavnerens maskine gjorde knuder. Der var heller ikke stor spænding i crack race, hvor Hans Hansen ubesværet vandt begge afdelinger.
Taastruphøj løbets første afdeling havde Anders Petersen som vinder. Anden afdeling gik til Knud Hornung, København og tredje til Lauritz Christensen, Femhøj.
Et med spænding imødeset parløb efter københavnsk 6-dagesløbs mønster viste sig at være for vanskeligt for publikum at holde rede på stillingen i. Kørerne i et par skulle køre på skift med valgfri afløsning, som foregik ved at den rytter, der skulle afløses skulle køre op så siden af makkeren, der så fortsatte derfra, mens den afløste fik et lille pusterum. En foromtale havde skrevet, at løbet skulle gå over 24 omgange, en anden skrev 15 omgange. Løbet blev på 20 omgange. Vinderparret blev Hans Hansen og Anders Petersen foran Ingemann Rasmussen og Ejnar Hansen.

Holbæk annonce
Annonce for det sidste løb på Holbæk Dirt track

Søndag d. 15. april 1934
Det sidste løb på banen blev overværet af ca. 1000 tilskuere. Der indtraf et ret alvorligt uheld der kostede den københavnske rytter Knud Hornung en brækket overarm. Han styrtede i Taastruphøjløbets anden afdeling og Holbæk rytteren Th. Olsen lige bag ham kunne ikke nå at undvige, men kørte hen over ham. Hornung blev bragt til sygehuset i ambulance.
Senere skred Bøgh Mathiesen ud og væltede. Thorkild Clausen lige bag ham lagde sin maskine og undgik at påkøre ham. Begge ryttere fik småskrammer, men begge cykler blev ødelagt.
Ebbe Lundquist forsøgte forgæves at slå Baltzer Hansens banerekord, Taastruphøj løbet blev kørt som meterhandicap og blev vundet af Anders Petersen foran Niels Nielsen og Viktor Rode, og sluthandicappet gik til Viktor Rode foran Anders Petersen og Ingemann Rasmussen.

Ejerne af banen tabte i 1934 en sag ved landsskatteretten om løbsafgifter og blev efterfølgende eklæret konkurs-

 

Såfremt du måtte være i besiddelse af informationer, historiereller billedmateriale
og andet om denne bane, som du venligst vil stille til rådighed for dette websted,
vær da venlig at gøredette på kontaktsiden eller på e-mail adressen: sk@speedwaylife.com
 På Forhånd mange tak.