Den Danske Speedwayliga

Superligaen.

Den danske speedwayliga blev startet i 1986 som en overbygning på Danmarksturneringen for hold, hvor 1. division indtil da havde været den øverste række.
Formålet med ligaen var at samle de bedste danske kørere, også blandt de professionelle, sammen med udvalgte udenlandske kørere, for at kunne tilbyde speedway af høj klasse til et betalende publikum, og derigennem tiltrække dagspressens dækning og dermed også et sponsorgrundlag, som kunne gøre det økonomisk attraktivt for kørerne at deltage.

Grundlaget for ligaen var de øverst 8 placerede 1. divisions klubber fra 1985. Frem til år 2000 kørtes matcherne efter det samme 4-holds skema som den øvrige Danmarksturnering.

Trods de gode intentioner i konceptet og den gode modtagelse ligaen i starten fik af publikum, dalede interessen. Kun et fåtal af klubberne fik en tålelig økonomi ud af anstrengelserne. Årsagerne hertil var flere, men de fleste af klubberne var, trods det professionelle islæt, stadig drevet som amatørklubber, og nogle havde større ambitioner end pengene kunne række til.
Den påtænkte TV-dækning af matcherne udeblev, og med dem en meget stor del af de budgetterede sponsorkroner.
Det endte i 1999 med at en af de førende klubber gik konkurs og måtte overlade sin plads til en anden klub.

Kjeld Lund fra Outrup Speedway Club tog med sit store kendskab til internationale speedwayturneringer initiativ til at samle de interesserede klubber til drøftelse af mulighederne for at fortsætte med ligaspeedway på et højt sportsligt niveau, men med færre klubber, eventuelt med deltagelse af et par klubber udefra.
Klubberne fik fri tilmelding, forudsat de økonomisk kunne magte det.

Således blev Danish Open Speedway League til i 2001 med 4 danske hold plus et hold fra Göteborg i Sverige og et hold fra Güstrow i Tyskland. Samtidig blev formatet ændret til 2-holds parspeedway, som på internationalt plan er det almindelige.

Klubstrukturen er gradvis blevet ændret, således at økonomien er adskilt mellem amatørafdelingen og den professionelle afdeling. Dette princip håndhæves  og overvåges nu af DMU.

Siden 2002 har ligaen igen været rent dansk med en stigende antal klubber op til det maksimale antal, som er 8.
Der er op- og nedryklingsregler mellem liga og 1. division, men de er betinget af, at der er en oprykningsberettiget 1. divisonsklub, der er interesseret og har den fornødne organisation og økonomi til at drive ligaspeedway.

År

Turneringsform

Guld

Sølv

Bronze

1986 4-holdsturnering Fjelsted Fredericia Slangerup
1987 4-holdsturnering Fredericia Fjelsted Slangerup
1988 4-holdsturnering Slangerup Frederikshavn Fjelsted
1989 4-holdsturnering Fredericia Fjelsted Slangerup
1990 4-holdsturnering Brovst Fredericia Sæby
1991 4-holdsturnering Holsted Fredericia Holstebro
1992 4-holdsturnering Fjelsted Holsted Fredericia
1993 4-holdsturnering Fredericia Holsted Fjelsted
1994 4-holdsturnering Holsted Fredericia Randers
1995 4-holdsturnering Fjelsted Holsted Fredericia
1996 4-holdsturnering Holsted Fredericia Holstebro
1997 4-holdsturnering Holstebro Holsted Outrup
1998 4-holdsturnering Brovst Holstebro Holsted
1999 4-holdsturnering Outrup Brovst Odense
2000 4-holdsturnering Brovst Herning Holsted
2001 DOSL, 2-holdsmatch par Holsted Outrup Brovst
2002 2-holdsmatch par Holsted Slangerup Outrup
2003 2-holdsmatch par Holsted Slangerup Brovst
2004 2-holdsmatch par Holsted Slangerup Fredericia
2005 2-holdsmatch par Fredericia Holsted Slangerup
2006 2-holdsmatch par Holsted Slangerup Outrup
2007 2-holdsmatch par Holsted Slangerup Esbjerg
2008 2-holdsmatch par Slangerup Esbjerg Holsted
2009 2-holdsmatch par Holsted Slangerup Brovst
2010 2-holdsmatch par Slangerup Outrup Vojens
2011 2-holdsmatch par Slangerup Holstebro Holsted
2012 2-holdsmatch par Esbjerg Fjelsted Holsted
2013 2-holdsmatch par Esbjerg Fjelsted Holsted
2014 2-holdsmatch par Holsted Esbjerg Munkebo
2015 2-holdsmatch par Munkebo Fjelsted Esbjerg
2016 2-holdsmatch par Region Varde Holsted Esbjerg
2017 2-holdsmatch par Fjelsted Region Varde Slangerup
2018  2-holdsmatch par Region Varde Slangerup Holsted
2019  2-holdsmatch par Fjelsted Esbjerg Holsted