Gørklint

Holsted Gørklint

HSK logo

Den første speedwaybane i Holsted blev anlagt vest for byen i terrænet ved Gørklint, tæt ved Holsted Å.
Dens oprindelse står lidt i det uvisse, men ifølge oplysninger i Holsted Speedway Klubs jubilæumsskrift var der en tidligere motorklub i Holsted , kaldet Holsted Motor Sport, der på favorable vilkår lejede jorden, som banen lå på så tidligt som i 1956, hvorefter klubbens medlemmer gik i gang med anlægsarbejdet
I første omgang var banen dog kun et banespor i Jorden, uden nogen form for sikkerheds hegn og andre faciliteter.
Dog blev jordoverfladen gradvist blandet op med slagger fra Skærbækværket ved Kolding fjord.
Omkring 1969 blev banen omgivet af en jordvold som sikkerhedshegn.
Banen blev meget brugt af klubbens medlemmer til  træning både på motorcykler og knallerter.
Holsted Motor Sports videre skæbne er delvis ukendt og hvornår klubben lukkede er heller ikke oplyst, da der ikke er efterladt nogen klub protokol eller mødereferater.

Den nuværende motor klub, Holsted Speedway Klub, blev stiftet 5. november 1974, og Kurt Bøgh blev valgt som den første formand. Han var selv aktiv kører og havde oprindelig brugt banen nærmest som sin private træningsbane, men ret hurtigt som hele Holsted klubbens bane.
Klubben søgte og fik omgående optagelse i Danmarks Motor Union, som tøvende godkendte banen og i 1976 truede med at lukke den igen, da den angivelig var for kort, ca. 260 meter. Der blev dog givet en dispensation, som siden blev forlænget indtil banen lukkede i 1989.
I 1969 blev der bygget en åben platform for dommeren, hvorfra starttapen kunne udløses manuelt med et håndtag. Dette blev i 1974 ændret til et lukket dommertårn og elektrisk udløsning af tapen, og i 1976 havde banen også fået et sikkerhedshegn af træ til afløsning af jordvolden.

Terrænet skråner mod syd og startstedet lå midt på den vestlige langside. Det medførte, at kørerne kørte ned ad bakke mod første sving hvad der gav høj fart.
Mellem hegnet i første sving og Holsted Å var der en smal gangsti på knap en meters bredde. Der verserer stadig historier om kørere, der er røget over hegnet der og har fået et ufrivilligt kølende bad i åen.

Banen var ca. 260 meter lang og blev brugt til såvel 500 cc som til 50cc og 80 cc speedway. Banens ukronede konge var Kurt Bøgh, der udviklede en kørestil, der gjorde ham næsten urørlig på denne bane.

Hsk 77
Dommertårnet som det så ud i 1977.

Holsted (Gorklint)  1988 08 13
Gørklint program 1988

Holsted Gørklint
Selv om banen blev nedlagt i 1989, er det stadig muligt fra l uften
at se
omridset af banen  og Holsted Å’s slyngninger i terrænet ved Gørklint.

Såfremt du måtte være i besiddelse af informationer, historier eller billedmateriale
og andet om denne bane, som du venligst vil stille til rådighed for dette websted,
vær da venlig at gøre dette på kontaktsiden eller på e-mail adressen: sk@speedwaylife.com 
På Forhånd mange tak.